A A A

Dnia 29 marca 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych, które poprowadził Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Mikołaj Pawlak. Poinformował, że już od roku prowadzone są prace w zespole ds. nieletnich nad nową ustawą. Trudna sytuacja wynika z małej ilości wychowanków a co za tym idzie z wysokich kosztów utrzymania placówek.

Przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i  Wychowania NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na brak konstruktywnego dialogu. Spotkania raz na półtora roku nie rozwiążą wszystkich problemowych spraw. Niskie uposażenia pracowników administracji, obsługi oraz ochrony zakładów, w naszej ocenie są nieadekwatne przy tak trudnej i  odpowiedzialnej pracy. Kolejny problem to konieczna zmiana zapisów dotyczących stanowiska pracownika ochrony; powinno to być stanowisko strażnika.

Brak jest również realizacji postulatu o wpisaniu nauczycieli – wychowawców jako uprawnionych do korzystania z emerytalnych świadczeń kompensacyjnych.

Przedstawiciele Forum oraz ZNP przedstawili problem braku uzgodnień budżetów placówek, uposażeń dla pracowników w sytuacji przyznania dodatkowych środków dla zakładów, bezprawne zwalnianie nauczycieli oraz wymuszanie obniżonego pensum.

Przedstawiciele Departamentu w odpowiedzi poinformowali, że średnie wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych to ok 3370,- brutto, w tym najniższe wynosi 3126,-. Pracownicy ochrony zarabiają średnio 3230,-. Dyrektor Pawlak stwierdził w tym miejscu, iż nie ma możliwości aby pracownicy niepedagogiczni zarabiali poniżej płacy minimalnej lub blisko niej, jak również przypomniał o podwyżce w roku 2016 o ok. 230 zł na pracownika.

Na zakończenie przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i  Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosił konieczność sprawdzenia czy w każdej placówce są uzgodnione regulaminy wynagradzania i czy są one respektowane oraz przywrócenie przedstawicieli związków zawodowych w zespołach rozpatrujących nagrody. Ministerstwo obiecało sprawdzić i przeanalizować te sprawy.

Obecny na spotkaniu: Roman Laskowski.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.