A A A

Głównym tematem spotkania były kryteria oceny pracy nauczyciela. Na wstępnie minister edukacji narodowej Anna Zalewska potwierdziła, iż na wniosek związkowców będzie dążyć do powstania zespołu ds. zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli. Zapowiedziała, że w czwartek spotka się w tej sprawie z minister finansów Teresą Czerwińską.

Przedstawiciele Ministerstwa zaprezentowali w formie slajdów propozycje kryteriów oceny pracy nauczyciela, po czym rozpoczęła się dyskusja. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgłosili szereg uwag, zauważając na wstępie, że wyśrubowane wymagania przy tak rażąco niskich wynagrodzeniach będą rodzić jedynie frustrację środowiska nauczycielskiego, a nie spowodują podniesienia poziomu nauczania. 

Uwagi dotyczyły między innymi: 

a) idea obligatoryjnego oceniania pracy nauczyciela co trzy lata spowoduje z jednej strony dodatkową biurokrację (której i tak jest już dużo w szkole), ale spowoduje dodatkowo, że dyrektorzy szkół będą musieli zajmować się głównie ocenianiem pracy i zabraknie im czasu na zarządzanie szkołą;

b) propozycja tworzenia regulaminów na poziomie szkół będzie rodzić nierówności 

i patologię. Złym rozwiązaniem jest, by szczegółowe wskaźniki oceniania pedagogów określać przez dyrektorów szkół w regulaminach, co oznacza, że nawet nauczyciele ze szkół znajdujących się na terenie tej samej gminy będą różnie oceniani;

c) warunki w szkołach nie sprzyjają możliwości sprostania części wymagań stawianych nauczycielom, a przecież te warunki dla każdego nauczyciela powinny być takie same;

d) żadne kryteria nie są w stanie ująć wszystkiego, co jest związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Człowiek jest tylko częściowo poznawalny;

e) „uzależnienie” dyrektorów od JST oznacza, że będą się pojawiać nieformalne „naciski” co do obiektywizmu przy ocenie – przypodobanie się dyrektora JST (chodzi o wykazanie się np. oszczędnością) będzie skutkowało niewystawianiem ocen wyróżniających;

f) wymagania dla nauczyciela dyplomowanego dotyczące wprowadzania innowacji czy pisania prac naukowych w cyklu co trzy lata to fikcja. 

- Studia doktoranckie są bardzo drogie – kto je opłaci?

- Czy nauczyciel piszący pracę naukową będzie miał zniżkę godzin?

g) miało być mniej biurokracji, a obecna propozycja to drastycznie zmienia.

Na koniec minister Zalewska przedstawiła plan kolejnych spotkań.

KSOiW NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali:

Lesław Ordon

i Jerzy Ewertowski.


Biznes a kształcenie zawodowe. "To dowód na zapaść szkolnictwa zawodowego po 1989 r."

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.