A A A

Zmiany: 02.12.- dodano film, 05.12.- dokonano zmiany w treści listu do Związkowców ( usunięto przyimek "do").

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zwróciła się do Prezydenta RP o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

  Członkowie Rady wystąpili  z prośbą do przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” o pilne podjęcie,  w ramach Rady Dialogu Społecznego, tematu płac w oświacie. W związku z rozpowszechnianiem przez jedną z central związkowych kłamliwych informacji Rada wystosowała list otwarty do członków NSZZ „S”.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie dotyczącym urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

Zawarte w tej ustawie niektóre zmiany dotyczące Karty Nauczyciela są niekorzystne i w ocenie  NSZZ „Solidarność”  skutkują obniżeniem statusu pracowników pedagogicznych w Polsce. Szczególnie szkodliwe są przepisy dotyczące:

- wydłużenia ścieżki awansu zawodowego nauczycieli;

- nowej procedury przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia;

- oceny pracy nauczyciela;

- kontrowersyjnego mechanizmu przyznawania dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;

- obniżenia wysokości środków przeznaczanych na doskonalenie i dokształcanie  nauczycieli.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania negatywnie  opiniowała proponowane zmiany i w piśmie do Prezydenta RP stwierdza, że te niezwykle ważne dla oświaty tematy powinny być przedmiotem konstruktywnego dialogu. Rada zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy  o patronowanie temu dialogowi.  

Rada KSOiW zwróciła się także do przewodniczącego KK NSZZ  „Solidarność” Piotra Dudy z prośbą o pilne podjęcie, w ramach Rady Dialogu Społecznego, tematu płac w oświacie. Rządowa propozycja wzrostu wynagrodzeń o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (w ujęciu średniorocznym 3,75 % ) nie uwzględnia systemowych rozwiązań proponowanych przez NSZZ „Solidarność” i nie jest do przyjęcia przez pracowników oświaty.

Rada KSOiW w liście otwartym do członków NSZZ „Solidarność” dementuje rozsiewane przez inną centralę związkową zrzeszającą nauczycieli kłamstwa na temat rzekomych likwidacji niektórych uprawnień nauczycieli zapisanych w Karcie Nauczyciela. W liście członkowie Rady przypominają, że Ustawa – Karta  Nauczyciela to „dziecko” NSZZ „Solidarność”. Jest ona efektem negocjacji NSZZ „S” z ówczesnymi władzami w latach 1980-81 i ma charakter ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, którego nasz Związek  broni  od 35 lat.

            Krajowa Sekcja Oswiaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas negocjacji projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych doprowadziła do korzystnych zmian w Karcie Nauczyciela, które obejmują:

  1. Ujednolicenie pensum dydaktycznego nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego do 22 godzin i nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych do 20 godzin.
  2. Usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, zatrudnianego na podstawie Kodeksu Pracy.
  3.  Obowiązek w pierwszej kolejności zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono ( w tej samej szkole).
  4. Umożliwienie kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.
  5. Możliwość uzupełniania etatu w innej szkole w przypadku zatrudnienia w macierzystej szkole poniżej ½ etatu.
  6. Możliwość zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom praktycznej nauki zawodu.
  7. Zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach niepublicznych na podstawie umowy o pracę a nie na umowy cywilno- prawne.

Podkreślamy, że nadal obowiązuje:

- urlop zdrowotny dla nauczycieli,

- wypłata wynagrodzenia nauczycieli „z góry”,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych,

- nauczyciele publicznych przedszkoli są objęci Kartą Nauczyciela.

     Wobec powyższych zapisów nie było planów zmian i nie trwają żadne prace legislacyjne w tym zakresie. Rozpowszechniane plotki o likwidacji ww. uprawnień nauczycieli są bezczelnymi kłamstwami.

Rada KSOiW zgłosiła swoje zastrzeżenia do zapisów w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz podejmuje działania w celu wyeliminowania tych niekorzystnych propozycji zapisów.

      Rada KSOiW powołała Komisję Wyborczą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w składzie: Jerzy Ewertowski, Jolanta Kornel,  Lesław Ordon,  Zbigniew Świerczek. Do zadań Komisji będzie należała koordynacja w przeprowadzeniu wyborów w KSOiW na nową kadencję Związku 2018-2022.

 Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

 Wojciech Jaranowski 

Tel. 603 090 888 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DSC00017
DSC00017
DSC00013
DSC00013
DSC00022
DSC00022
DSC00008
DSC00008
DSC00001
DSC00001
DSC00015
DSC00015
DSC00016
DSC00016
DSC00019
DSC00019
DSC00014
DSC00014
DSC00005
DSC00005
DSC00018
DSC00018
DSC00002
DSC00002
DSC00003
DSC00003
DSC00012
DSC00012
DSC00006
DSC00006
DSC00010
DSC00010
DSC00009
DSC00009
Previous Next Play Pause
DSC00017 DSC00013 DSC00022 DSC00008 DSC00001 DSC00015 DSC00016 DSC00019 DSC00014 DSC00005 DSC00018 DSC00002 DSC00003 DSC00012 DSC00006 DSC00010 DSC00009

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758