A A A

Warszawa, 14.11.2017 r.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło działania Związku w sprawie postulatów NSZZ „Solidarność” kierowanych do rządu RP. Przypomnijmy, nasz Związek domaga się:

1. Wzrostu nakładów budżetowych na oświatę. 

2. Powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. 

3. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 proc. od 1 stycznia 2018 r. 

 4. Poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół  przez zmianę:

- niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych,

-  „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił  składnika minimalnego wynagrodzenia.

 4. Podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.  

Prezydium wystąpiło do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie dalszych działań wspierających realizację postulatów Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Ponadto Prezydium przygotowało projekt porządku obrad najbliższej Rady KSOiW  w Siedlcach oraz omówiło sprawy wyborów w KSOiW.

Po raz kolejny Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Tym razem związek ten rozsiewa plotki, że rzekomo nauczycieli przedszkoli przestanie obowiązywać Karta Nauczyciela, nie będzie „trzynastki” i funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Nie dajmy się nabierać na te bezczelne kłamstwa.

W dniu 8 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbyła się druga z serii planowanych w ramach „Akademii Dobrych Praktyk” Debata Oświatowa pt: „Sprawiedliwa płaca warunkiem godnej egzystencji człowieka”. Podczas dyskusji szukano pomysłów na poprawę skuteczności działań związkowych w celu wzrostu subwencji oświatowej i w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodzeń, adekwatnie do zadań i wyzwań stojących przed pracownikami oświaty. 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.