Drukuj

3. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 proc. od 1 stycznia 2018 r. 

 4. Poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół  przez zmianę:

- niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych,

-  „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił  składnika minimalnego wynagrodzenia.

 4. Podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.  

Prezydium wystąpiło do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie dalszych działań wspierających realizację postulatów Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Ponadto Prezydium przygotowało projekt porządku obrad najbliższej Rady KSOiW  w Siedlcach oraz omówiło sprawy wyborów w KSOiW.

Po raz kolejny Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. Tym razem związek ten rozsiewa plotki, że rzekomo nauczycieli przedszkoli przestanie obowiązywać Karta Nauczyciela, nie będzie „trzynastki” i funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Nie dajmy się nabierać na te bezczelne kłamstwa.

W dniu 8 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbyła się druga z serii planowanych w ramach „Akademii Dobrych Praktyk” Debata Oświatowa pt: „Sprawiedliwa płaca warunkiem godnej egzystencji człowieka”. Podczas dyskusji szukano pomysłów na poprawę skuteczności działań związkowych w celu wzrostu subwencji oświatowej i w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodzeń, adekwatnie do zadań i wyzwań stojących przed pracownikami oświaty. 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski