A A A

Podczas dyskusji delegaci WZD zwracali uwagę minister Zalewskiej na konieczność uregulowania spraw związanych m.in. z: przywróceniem jednolitego pensum dla nauczycieli specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych), objęciem zapisami ustawy - Karta Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnieniem roli nadzoru pedagogicznego w zakresie kompetencji kuratora oświaty dotyczącego uzgadniania arkuszy organizacyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2017 r.

Podczas obrad XXVIII sesji WZD przewodniczący Ryszard Proksa przedstawił informację z działalności Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” za okres 2014-2016. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KSOiW NSZZ „Solidarność”.

W części merytorycznej delegaci poruszali szereg problemów dotyczących bieżącej sytuacji w oświacie. Przyjęto stanowiska w sprawach: płac, przywrócenia uprawnień emerytalnych, standardów zatrudniania nauczycieli, nieodpłatnych godzin, nagród jubileuszowych po 45 latach pracy, pensum specjalistów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne. Pozostałe dokumenty, które nie zostały przyjęte, skierowano do dalszych prac, którymi zajmie się najbliższa Rada Krajowej Sekcji.

Ewa Roszyk i Lesław Ordon

członkowie Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Attachments:
Download this file (apel1.pdf)apel1.pdf[ ]241 kB
Download this file (apel2.pdf)apel2.pdf[ ]224 kB
Download this file (Stanowiska WZD 1-10 p.pdf)Stanowiska WZD 1-10 p.pdf[ ]629 kB
Download this file (uchwały WZD 1-5_2016.pdf)uchwały WZD 1-5_2016.pdf[ ]436 kB

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty