A A A

W dniach 27-29 września 2017 r. w Rydze odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

- Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
- Bogusław Dołęga – przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

- Leszek Koszałka – przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
- Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Podczas pierwszych dwóch dni konferencji odbyło się łącznie sześć sesji tematycznych w przedmiocie:
1. stosunków bilateralnych i multilateralnych związków zawodowych,
2. edukacji jako narzędzia integracji i włączenia społecznego uchodźców,
3. przeciwdziałania przemocy w szkole,
4. statusu nauczyciela w obrębie naboru do zawodu oraz utrzymania miejsca pracy,
5. wzmacniania nauczycielskich związków zawodowych poprzez pozyskiwanie nowych członków.
W trakcie debaty Tomasz Gryczan przedstawił szczegółowo problem stosowania umów terminowych w polskiej oświacie. Delegaci łotewskiej konferencji dowiedzieli się m.in., że przepisy obowiązujące w Polce nie przewidują względem nauczycieli żadnych limitów w zakresie ilości i długości trwania umów na czas określony. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła ponadto dezaprobatę dla angażowania w dyskusję nad warunkami pracy i płacy w systemie edukacji organizacji pozarządowych, jako instytucji niemających przymiotu reprezentatywności w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
Ostatniego dnia spotkania w Rydze prof. Howard Stevenson z Uniwersytetu w Nottingham zaprezentował badania nad wpływem kryzysu rynku finansowego z 2008 r. na malejące w Europie nakłady na szkolnictwo. Ekspert ten podkreślił, iż w wielu krajach Unii Europejskiej dostrzegalna jest tendencja niwelowania skutków zapaści gospodarczej kosztem zmniejszania środków budżetowych przeznaczonych na edukację. To z kolei wpływa na budowanie potencjału szkół prywatnych i utrwalenie istniejących nierówności społecznych.
W ramach kolejnej sesji Ekaterina Efimenko z ETUCE przedstawiła wybrane programy Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020 oraz została przyjęta deklaracja końcowa konferencji w Rydze. W ramach tego uzgodnienia uczestnicy dyskusji zobowiązali się w szczególności do wywierania presji na rządy poszczególnych krajów członkowskich w celu zwiększenia nakładów na edukację powyżej progu 6% PKB. Delegaci w podsumowaniu dyskusji uznali, że ze względu na specyfikę geopolityczną regionu Europy Środkowo-Wschodniej spotkania takie jak to na Łotwie powinny mieć charakter cykliczny.

Ryszard Proksa
Tomasz Gryczan

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.