Podstawowe szkolenie dla kól  „AKTYWNI I ZORGANIZOWANI”

1. Co o prawie nauczyciel wiedzieć powinien?; 2. ABC dla kół – akty prawne obowiązujące w szkole; 3. NSZZ „Solidarność” – prawo związkowe; 4. Działalność związkowa koła; 5. Nauczyciel w obliczu zwolnienia z pracy; 6. Nauczyciel korzystający z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.; 7. Rada pedagogiczna i jej kompetencje; 8. Nagrody dla nauczycieli; 9. Jak skutecznie zadbać o interesy zawodowe?

 „KURS PRZYWODZTWA ZWIĄZKOWEGO”

1. Cel związku; 2. Teorie przywództwa; 3. Struktura organizacyjna; 4. Planowanie; 5. Organizuję zebranie; 6. Pozyskiwanie członków; 7. Rozwiązywanie skarg i interwencji. Program szkolenia przewiduje 2,5 dnia.

 „NEGOCJACJE – KURS PODSTAWOWY’

1. Teoria negocjacji; 2. Techniki negocjacji; 3. Ćwiczenia praktyczne technik negocjacyjnych. Program szkolenia przewiduje 2,5 dnia.

Uwaga! Aby zapewnić skuteczność szkolenia proponujemy szkolenia wyjazdowe i grupę liczącą 20-25 osób.

Kontakt w sprawie szkoleń:

OFERTA


A A A

jak co roku przesyłam Państwu ofertę oraz cennik dotyczący kalendarzy związkowych, obecnie na na rok 2020 w którym przypada  - 40 lecie związku. Z tej okazji w wydaniu książkowym na rok 2020  będzie specjalne logo, oraz akcenty historyczne. Także wydanie kalendarza ściennego na rok 2020 będzie poświęcone przypadającej 40 rocznicy NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".

Prosimy o pilne składanie zamówień, gdyż z uwagi na kolejki w drukarniach planujemy druk już sierpień - wrzesień  2019. Z tytułu złożonego zamówienia będą do odbiorców wysłane faktury na 30% kwoty z uwagi na zaliczkowanie kosztów druku. 

e-mail:

z poważaniem

Alina Hawarra 

Oferta specjalna

10% zniżki

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty