Szkolenia specjalistyczne

Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi m.in. w ramach działalności Rad Rynku Pracy (dawniej rad zatrudnienia: Naczelnej Rady Zatrudnienia, 16 Wojewódzkich Rad Zatrudnienia oraz Powiatowych Radach Zatrudnienia).

Członkom Rad Rynku Pracy z jednej strony potrzebna jest znajomość regionalnej polityki, uwarunkowań rynku pracy, integracji społecznej, systemu edukacji, z drugiej strony umiejętność prowadzenia analizy makrootoczenia z uwzględnieniem otoczenia ekonomicznego, demograficznego, społeczno-kulturowego, politycznego i prawnego.

W zakresie prowadzenia dialogu społecznego w Radach Rynku Pracy zostanie przeszkolonych ponad 120 członków Związku, w ramach sześciu grup szkoleniowych. Szkolenia dla przedstawicieli NSZZ „Solidarność” rozpoczną się styczniu 2015r. i zakończą w maju 2015r.

W chwili obecnej trwa przygotowanie programu i materiałów szkoleniowych. W ramach projektu został przewidziany pilotaż szkoleń, którego uczestnikami będą trenerzy związkowi NSZZ „Solidarność”

Od grudnia 2014 r. trwa rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla członków lub kandydatów Rad Rynku Pracy. Zostało zaplanowanych sześć edycji szkoleń.

Szkolenia odbędą się w terminach:

  • 19–23.01.2015;
  • 16–20.02.2015;
  • 02–06.03.2015;
  • 23–27.03.2015;
  • 20–24.04.2015;
  • 11–15.05.2015.

Przewidziane miejsce szkoleń - Holiday Park Hotel w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Rybczyńską specjalistą ds. szkoleń.

Aktualności

Projekt na finiszu

W Toruniu 17 czerwca br., podczas konferencji, podsumowano osiągnięte ...

  więcej

Konferencja Podsumowująca

Zapraszamy do Torunia na konferencję podsumowującą projekt.

  więcej

Dobiegły końca szkolenia

Uczestnicy szkoleń podnieśli swoje kompetencje ...

  więcej

Szkolenia na finiszu

Z zaplanowanych sześciu szkoleń specjalistycznych odbyło ...

  więcej

Szkolenia na półmetku - ostatnie miejsca

Z zaplanowanych sześciu szkoleń specjalistycznych ...

  więcej

Platforma wiedzy i informacji dla Krajowych Negocjatorów

Już działa Platforma wiedzy i informacji dla ...

  więcej

Ruszyły szkolenia specjalistyczne

W terminie 19-23.01.2015 r. w Warszawie ...

  więcej

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne

Podczas spotkania Komisji Krajowej ...

  więcej

Szkolenie pilotażowe

W grudniu 2014r. odbyło się szkolenie ...

  więcej

Program Szkolenia Specjalistycznego

W listopadzie 2014r. odbyło się spotkanie ...

  więcej

SIS nr 25 z 19.09.2014 r.

Od sierpnia bieżącego roku Komisja Krajowa ...

(06.10.2014) więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego