Informacje

 

MEDIACJE

Możliwe wyniki rozwiązania sporu

Nie ma jednej procedury podejmowania decyzji, właściwej dla wszystkich rodzajów sporów, która pozwoliłaby rozwiązać zaistniały konflikt. Na początkowym etapie interwencji mediator nie zakłada automatycznie, że najlepszym sposobem zarządzania konfliktem i rozwiązania go będą wspierane mediacyjnie negocjacje. Dopiero w drodze uważnej oceny uczestnicy i mediator mogą wspólnie dojść do takiego wniosku. Na początku mediator prowadzi z każdą ze stron oddzielne rozmowy, zachęcając do uważnego przyjrzenia się własnym interesom oraz interesom drugiej strony, tak aby możliwe było znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Zatem jaki rezultat będzie najlepszy dla obu skłóconych stron?

Rozwiązanie typu „wygrany - przegrany” - taki wynik jest najbardziej typowy, gdy:

  • jedna ze stron dysponuje przytłaczającą przewagą siły
  • przyszłe relacje nie mają większego znaczenia
  • pula wygranych jest wysoka
  • jedna ze stron jest skrajnie asertywna, a druga pasywna lub nie tak agresywna jak „wygrany”
  • zaspakajanie interesów uczestników nie zależy od wzajemnej współpracy

Przy takim rozwiązaniu nie możemy mówić o satysfakcji dla obu stron.

Rozwiązania typu „wygrany-wygrany” - taki wynik jest typowy, gdy:

  • strony mają poczucie, że ich interesy zostały zaspokojone
  • żadna ze stron nie angażuje się w próbę sił
  • strony zamierzają wypracować obustronnie satysfakcjonujące rozwiązania
  • interesy uczestników są współzależne
  • strony angażują się we wspólne rozwiązanie problemów

Przy takim rozwiązaniu strony znalazły wspólne rozwiązanie w zaistniałym sporze.

Prześledźmy dodatkowo zaistniałe możliwości rozwiązania sporu na poniższym rysunku. Wynik typu „wygrany - przegrany” pojawia się w lewym górnym i prawym dolnym rogu wykresu. Wynik definiowany jako „impas” zaprezentowany został w dolnym lewym rogu - taki rezultat ma miejsce, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia i żadna ze stron nie ma na tyle siły, by przeforsować jakieś rozwiązanie. Wynik w postaci „kompromisu” został pokazany na środku ukośnej linii. Taki rezultat pojawia się, gdy strony rezygnują z części swoich celów, po to by zrealizować pozostałe. Wynik typu „wygrana-wygrana” ma miejsce wówczas, gdy strony mają poczucie, że ich interesy zostały zaspokojone.

Rys.1. Możliwe wyniki sporu z punktu widzenia Strony A

Źródło: Mediacje, Christopher W.Moore, str. 115

Dodać należy, że mediatorzy omawiają ze stronami różne możliwe rezultaty oraz stopień, w jakim zaspakajają one ich interesy. W ujęciu idealnym rezultaty i interesy powinny odpowiadać sobie.

 

Aktualności

W Ciechanowie negocjują

Od 13 do 16 stycznia 2014 r. w Ciechanowie

(06.02.2014) więcej

Styczniowe szkolenie negocjacyjne

Tym razem w Zakopanem - 21 działaczy związkowych z Regionu Mazowsze ...

(22.01.2014) więcej

Grudniowe szkolenia z negocjacji

Kolejne szkolenia negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II

(17.12.2013) więcej

Negocjacje dla liderów dialogu autonomicznego

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje ...

(02.12.2013) więcej

Szkolenia z negocjacji i mediacji

W dalszym ciągu realizowane są szkolenia z negocjacji w ramach Projektu ...

(18.11.2013) więcej

Do absolwentów szkoleń mediacyjnych

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż ...

(02.08.2013) więcej

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne ...

(01.08.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - czerwiec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(24.07.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - maj 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(03.06.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - kwiecień 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(07.05.2013) więcej

Szkolenia negocjacyjne

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(08.04.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - marzec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(28.03.2013) więcej

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem

(22.03.2013) więcej

 

Starsze informacje więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego