Informacje

 

Negocjacje w DIALOGU

Zakończyło się szkolenie negocjacyjne dla liderów dialogu autonomicznego, zorganizowane w dniach 14-17.01.2013 r. , w Warszawie w Centrum Dialogu Społecznego. Udział w nim wzięło 14 osób reprezentujących regiony: Ziemia Łódzka, Region Środkowowschodni, Region Mazowsze, Region Piotrków Trybunalski i Region Śląsko-Dąbrowski.

Celem szkolenia było nabycie i pogłębienie umiejętności negocjacyjnych liderów dialogu autonomicznego. Szkolenie prowadziły: Teresa Krasowska i Zofia Grażyna Szarlak - trenerki z Regionu Mazowsze.

Zakres tematyczny - I Moduł „Sztuka negocjacji. Zagadnienia teoretyczne” obejmował:

  • komunikację w negocjacjach,
  • proces negocjacyjny,
  • style negocjacji,
  • budowanie zespołu negocjacyjnego i zasady jego pracy,
  • strategie negocjacyjne,
  • techniki negocjacji,
  • budowanie argumentacji,
  • twórcze rozwiązywanie problemów,
  • sposoby radzenia z trudnym negocjatorem,
  • wspólne oświadczenia partnerów dialogu autonomicznego.

W II Module „Sztuka negocjacji - trening umiejętności negocjacji zbiorowych” - uczestnicy szkolenia, poprzez aktywny udział w psychodramach - specjalnie opracowanych grach symulacyjnych mogli zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce. Wykazali bardzo dużą aktywność i zaangażowanie podczas zajęć. Ćwiczenia negocjacyjne zostały nagrane i odtworzone. Wszyscy mogli podzielić się osobistymi wrażeniami z symulacji negocjacji.

Szkolenie przeprowadzono dzięki realizacji przez Komisję Krajową projektu „Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność”. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach środków EFS POKL V w ramach działania 5, poddziałania 2.

Aktualności

W Ciechanowie negocjują

Od 13 do 16 stycznia 2014 r. w Ciechanowie

(06.02.2014) więcej

Styczniowe szkolenie negocjacyjne

Tym razem w Zakopanem - 21 działaczy związkowych z Regionu Mazowsze ...

(22.01.2014) więcej

Grudniowe szkolenia z negocjacji

Kolejne szkolenia negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II

(17.12.2013) więcej

Negocjacje dla liderów dialogu autonomicznego

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje ...

(02.12.2013) więcej

Szkolenia z negocjacji i mediacji

W dalszym ciągu realizowane są szkolenia z negocjacji w ramach Projektu ...

(18.11.2013) więcej

Do absolwentów szkoleń mediacyjnych

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż ...

(02.08.2013) więcej

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne ...

(01.08.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - czerwiec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(24.07.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - maj 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(03.06.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - kwiecień 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(07.05.2013) więcej

Szkolenia negocjacyjne

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(08.04.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - marzec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(28.03.2013) więcej

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem

(22.03.2013) więcej

 

Starsze informacje więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego