Informacje

 

Mediacje w DIALOGU

Mediacja - dobrowolne i poufne porozumienie stron będących w konflikcie w obecności bezstronnego, akceptowanego i neutralnego mediatora”.

Mediacja (łac. mediatio - pośrednictwo) - to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej, czyli mediatora”.

W Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie rozpoczął się proces przygotowania związkowych mediatorów w ramach projektu „Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” - etap I.

W pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzono, w dniach 12-16.11.2012 r., pilotażowe szkolenie dla 21 trenerów związkowych. Wystąpili oni w podwójnej roli - uczestnika szkolenia i grupy testującej przygotowany program.

Przez pięć dni szkoleniowych realizowano zagadnienia z zakresu:

 • psychologii w mediacji
 • komunikacji interpersonalnej w mediacji
 • teorii konfliktu
 • strategii zarządzania przedsiębiorstwem i jego procesami
 • funkcjonowania przedsiębiorstwa i trendów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ponadnarodowym
 • procesów restrukturyzacji i ich skutków
 • odpowiedzialności zarządu za prowadzenie spółki
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzania relacjami ze związkami zawodowymi
 • sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
 • wskaźników zadłużenia i upadłości przedsiębiorstwa
 • prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania procedur mediacyjnych.

W projekcie ważnym i wartym podkreślenia działaniem jest opracowanie profilu kompetencji i Kodeksu etycznego - zasad postępowania mediatorów i mediatorek.

NSZZ „Solidarność”, od stycznia 2013 r., przygotuje i przeszkoli stu mediatorów wywodzących się ze struktur związkowych tak, aby mogli wykorzystać instrument mediacji do prowadzenia konstruktywnego dialogu i rozwiązywania konfliktów pracowniczych.

Aktualności

W Ciechanowie negocjują

Od 13 do 16 stycznia 2014 r. w Ciechanowie

(06.02.2014) więcej

Styczniowe szkolenie negocjacyjne

Tym razem w Zakopanem - 21 działaczy związkowych z Regionu Mazowsze ...

(22.01.2014) więcej

Grudniowe szkolenia z negocjacji

Kolejne szkolenia negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II

(17.12.2013) więcej

Negocjacje dla liderów dialogu autonomicznego

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje ...

(02.12.2013) więcej

Szkolenia z negocjacji i mediacji

W dalszym ciągu realizowane są szkolenia z negocjacji w ramach Projektu ...

(18.11.2013) więcej

Do absolwentów szkoleń mediacyjnych

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż ...

(02.08.2013) więcej

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne ...

(01.08.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - czerwiec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(24.07.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - maj 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(03.06.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - kwiecień 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(07.05.2013) więcej

Szkolenia negocjacyjne

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(08.04.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - marzec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(28.03.2013) więcej

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem

(22.03.2013) więcej

 

Starsze informacje więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego