Informacje

 

INFORMACJA

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” ma przyjemność poinformować, że od stycznia 2013 roku będą prowadzone szkolenia z zakresu mediacji w sporach zbiorowych.

Szkolenie to trwać będzie łącznie 10 dni w cyklu dwumiesięcznym (2x5dni). Program szkolenia został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego z Warszawy, której oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie otrzymała największą liczbę punktów Wykładowcy tej Uczelni przy opracowywaniu programu szkolenia korzystali z Podstawy Programowej wypracowanej przez Zespół Ekspertów KK.

Przy podpisywaniu Umowy Z Uczelnią Łazarskiego udało się wynegocjować zapis pozwalający kontynuować naukę na dwusemestralnych studiach podyplomowych z mediacji gospodarczych absolwentom naszego szkolenia i kwalifikowanie ich od razu na drugi semestr.

Celem tego szkolenia jest profesjo majne przygotowanie 100 mediatorów i mediatorek NSZZ „Solidarność”, którzy tworzyć będą Krajową Sieć Mediatorów i Mediatorek Związkowych. W ten sposób Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” chce rozpocząć budowanie Kadry Eksperckiej NSZZ „Solidarność” wspierającej organizacje związkowe w rozwiązywaniu sporów w zakładach pracy.

To szczególne zadanie i odpowiedzialna rola. Stąd wybór kandydatów na szkolenie wymaga rozwagi. Dlatego też w procesie rekrutacji niebagatelne znaczenie będą odgrywać Przewodniczący Regionów i Sekretariatów.

Zostaną oni poproszeni o wytypowanie maksymalnie 3 kandydatów do udziału w szkoleniu cechujących się, zdaniem Przewodniczących, kompetencjami opisanymi w Profilu Kompetencyjnym. Po przesłaniu takiej informacji do Działu Programów Europejskich KK zgłoszone osoby otrzymają Formularz Zgłoszeniowy do udziału w projekcie. Osoby te będą zobowiązane do jego wypełnienia i przesłania do w/w Działu.

Wszyscy, którzy nadeślą formularze zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Teście Kompetencyjnym z informacją, iż w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę możliwych miejsc, wynik punktowy uzyskany z testu będzie decydował o kolejności przyjęć na szkolenie. Zostanie też stworzona lista rezerwowa, z której w miarę możliwości będą rekrutowani uczestnicy.

Każdy zostanie poinformowany o uzyskanych wynikach rekrutacji.
Są już ustalone terminy 2 szkoleń:

  • Etap I: 21 - 25 styczeń 2013; etap II: 11 - 15 luty 2013
  • Etap I 18 - 22 marzec; etap II: 8 - 12 kwietnia

W najbliższym czasie tj. 12-16 listopada i 10-14 grudnia rozpocznie się szkolenie pilotażowe. Jego uczestnikami są trenerzy NSZZ „Solidarność”, którzy prowadzą systematycznie szkolenia związkowe. Wybór takiej grupy pilotażu daje możliwość jednoczesnego przygotowania kadry szkoleniowej Związku do wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy trenera związkowego i tym samym nauczenie partnerów dialogu autonomicznego korzystania z jeszcze jednego narzędzia jakim są mediacje w rozwiązywaniu sporów pracowniczych

Aktualności

W Ciechanowie negocjują

Od 13 do 16 stycznia 2014 r. w Ciechanowie

(06.02.2014) więcej

Styczniowe szkolenie negocjacyjne

Tym razem w Zakopanem - 21 działaczy związkowych z Regionu Mazowsze ...

(22.01.2014) więcej

Grudniowe szkolenia z negocjacji

Kolejne szkolenia negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II

(17.12.2013) więcej

Negocjacje dla liderów dialogu autonomicznego

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje ...

(02.12.2013) więcej

Szkolenia z negocjacji i mediacji

W dalszym ciągu realizowane są szkolenia z negocjacji w ramach Projektu ...

(18.11.2013) więcej

Do absolwentów szkoleń mediacyjnych

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż ...

(02.08.2013) więcej

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne ...

(01.08.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - czerwiec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(24.07.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - maj 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(03.06.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - kwiecień 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(07.05.2013) więcej

Szkolenia negocjacyjne

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(08.04.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - marzec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(28.03.2013) więcej

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem

(22.03.2013) więcej

 

Starsze informacje więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego