Informacje

 

Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność”

Projekt realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, zatytułowany „Konstruktywny dialog II - mediacje i negocjacje dla członków NSZZ „Solidarność” umożliwi podniesienie kompetencji z zakresu mediacji i negocjacji członków NSZZ „Solidarność” uczestniczących w procesie dialogu społecznego i w ten sposób podniesie potencjał Związku jako partnera społecznego zdolnego odegrać konstruktywną, aktywną i efektywną rolę w procesie kształtowania i określania warunków realizacji polityk gospodarczych i społecznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ,w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, działanie 5, poddziałanie 2.

Okres trwania projektu to 01.VII.2012r. - 31.XII.2013r. Projekt skierowany jest do liderów NSZZ „Solidarność” szczebla zakładowego, regionalnego i branżowego (krajowego). Szkoleniami objęte zostaną 424 osoby:

  • 100 mediatorów/mediatorek,
  • 324 liderów/liderek dialogu autonomicznego w zakresie szkolenia negocjacyjnego .

Projekt ten umożliwi profesjonalne przygotowanie mediatorów oraz stworzenie Krajowej Sieci Mediatorów Związkowych. Tym samym zostanie wsparty i upowszechniony istotny instrument dialogu społecznego, jakim jest mediacja. Pozwoli to również na usprawnienie rozwiązywania sporów i konfliktów zbiorowych na terenie całego kraju. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości pracowników, iż zachodzące w ich otoczeniu pracy zmiany wynikają z konieczności dostosowywania się przedsiębiorstw do szybkich zmian gospodarczych oraz, że procesy te są stale monitorowane a podejmowane działania mają na celu znalezienie rozwiązań optymalnych dla zainteresowanych stron.

Aktualności

W Ciechanowie negocjują

Od 13 do 16 stycznia 2014 r. w Ciechanowie

(06.02.2014) więcej

Styczniowe szkolenie negocjacyjne

Tym razem w Zakopanem - 21 działaczy związkowych z Regionu Mazowsze ...

(22.01.2014) więcej

Grudniowe szkolenia z negocjacji

Kolejne szkolenia negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II

(17.12.2013) więcej

Negocjacje dla liderów dialogu autonomicznego

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje ...

(02.12.2013) więcej

Szkolenia z negocjacji i mediacji

W dalszym ciągu realizowane są szkolenia z negocjacji w ramach Projektu ...

(18.11.2013) więcej

Do absolwentów szkoleń mediacyjnych

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż ...

(02.08.2013) więcej

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne ...

(01.08.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - czerwiec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(24.07.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - maj 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(03.06.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - kwiecień 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(07.05.2013) więcej

Szkolenia negocjacyjne

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(08.04.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - marzec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(28.03.2013) więcej

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem

(22.03.2013) więcej

 

Starsze informacje więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego