Międzyzakładowa Organizacja Związkowa

NSZZ "Solidarność" w Careffour Polska

Ogólnopolska akcja protestacyjna pracowników handlu

2 maja odbędzie się ogólnopolski protest pracowników handlu. Jego powodem są fatalne warunki pracy, niskie wynagrodzenia oraz brak dialogu społecznego w tej branży. Handlowa Solidarność przestrzega, że jeżeli pracodawcy nie przystąpią do rozmów organizowane będą kolejne, coraz bardziej radykalne akcje protestacyjne.

Życzenia Wielkanocne

W tym uroczystym dniu Zmartwychwstania, oddajmy hołd Zbawicielowi. Niech radość płynąca z dobrej nowiny zagości w Waszym sercu i przepełni je wdzięcznością. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w...

Porozumienie Płacowe 2017

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Carrefour Polska w dniu 07.04.2017 r zakończyła negocjacje płacowe z pracodawcą w wyniku, którego zostało podpisane porozumienie płacowe.