wybory

wybory

Kolejne organizacje z Cieszyna wybrane na nową kadencję

W ubiegłym tygodniu Organizacja Zakładowa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  oraz przy Celma Indukta SA  dokonały wyboru władz  związkowych na nową kadencję w latach 2018 – 2022 . W siedzibie zakładu przy ul. Słowiczej 59  pracownicy zrzeszeni w Spółce ZGK  wybrali  dotychczasowego Przewodniczącego Zdzisława Jarosza, który podczas zebrania omówił najważniejsze sprawy z mijającej kadencji oraz bieżącą sytuację dotyczącą przebiegu negocjacji płacowych  z Zarządem Spółki. Podczas dyskusji dokonano ustaleń co do dalszego procesu rozmów  z udziałem przedstawicieli KZ.

Związkowcy z  Celmy  za pośrednictwem delegatów wybrali  Władysława Krzempka na funkcję Przewodniczącego, dla którego będzie to już 6 kadencja.  W. Krzempek  podziękował delegatom za zaufanie. Gościem zebrania delegatów był Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,Solidarność” Marek Bogusz , który podczas swojego wystąpienia przedstawił  aktualne informacje z pracy w Regionie. Ponownie wybrany Władysław Krzempek złożył na ręce przedstawicieli (wieloletnich działaczy) odchodzących ze składu Komisji Zakładowej oraz z Komisji Rewizyjnej podziękowania za wytrwałą pracę na rzecz związku.  Obecnie  zakład w Cieszynie zrzesza 172 członków.

 

Wybory w PPG Polifarb Cieszyn SA

W dniu 9 marca br. w siedzibie zakładu PPG Polifarb Cieszyn SA odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Organizacji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność”, działającej w tutejszym zakładzie. Podczas zebrania  przedstawione zostały  najważniejsze sprawy z działalności Organizacji w mijającej kadencji 2014 – 2018 r.
W wyniku wyborów na kadencję 2018-2022 Przewodniczącym Organizacji Zakładowej został  Mirosław Kitowski, dla którego będzie to 6 kadencja we władzach związku.
M. Kitowski podziękował przedstawicielom Komisji Zakładowej za dotychczasową pracę na rzecz organizacji oraz zebranym delegatom za obdarzenie go zaufaniem. Podczas dyskusji omówiono plany na przyszły okres, podkreślając rolę nowych liderów związkowych na poszczególnych wydziałach zakładu. Organizacja Zakładowa zrzesza obecnie 310 członków.

„Solidarność” Bultenu po wyborach

Jesteśmy dokładnie na półmetku wyborów w zakładowych organizacjach związkowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022. Zgodnie z kalendarzem wyborczym muszą się one odbyć w okresie od początku listopada 2017 roku do końca marca br. Na Podbeskidziu na razie odbyły się one w niespełna dwudziestu organizacjach zakładowych. Jedną z nich była „Solidarność” spółki Bulten Polska – Shiloh. Otrzymaliśmy stamtąd relację, którą publikujemy poniżej.

(więcej…)

Sprawdzam polityka

KAMPANIA
“SPRAWDZAM POLITYKA”

Podbeskidzka “Solidarność” włączyła się do ogólnopolskiej akcji naszego związku pt. “Sprawdzam polityka”. Na ulicach miast kolportujemy ulotki promujące tę akcję, a na bielskim placu Chrobrego ustawiliśmy namiot, w którym – poprzez Internet można sprawdzić polityków. Namiot ten będzie stał we wszystkie dni robocze do czwartku, 22 października, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Na ulotkach i na internetowej stronie www.sprawdzampolityka.pl można znaleźć informacje, jak poszczególni parlamentarzyści starający się teraz o reelekcję (tylko w okręgu bielskim jest ich aż jedenastu!) głosowali w tak ważnych sprawach jak czas pracy osób niepełnosprawnych, wiek emerytalny, kodeks pracy, obowiązek szkolny sześciolatków, obniżanie podatków dla najuboższych. Przy każdym polityku w sposób zrozumiały i czytelny zarejestrowane są konkretne głosowania. Mamy swoich faworytów, ale w tej akcji nie agitujemy za żadną partią czy konkretnym kandydatem. Przede wszystkim zachęcamy, by ludzie wzięli udział w wyborach i głosowali świadomie, z odpowiednią wiedzą – tłumaczy szef podbeskidzkiej “Solidarności” Marek Bogusz.

Wykaz głosowań parlamentarzystów
Okręg Bielsko-Biała >>>
Powiaty: suski i oświęcimski >>>

Stanowisko Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2015 w sprawie poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP >>>

Kampania - Sprawdzam polityka

Kampania “Sprawdzam polityka”. Sprawdź, zanim podejmiesz decyzję (Źródło: Komisja Krajowa NSZZ “S”)

– W nadchodzących wyborach o mandat parlamentarzysty ubiega się aż 450 dotychczasowych posłów i senatorów. Dzięki naszej kampanii można sprawdzić, jakie podejmowali decyzje w czasie swojej aktywności w parlamencie – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK.

Zarząd Regionu Podbeskidzie planuje akcję w centrum Bielska-Białej.
Nasi wolontariusze będą roznosić ulotki informacyjne.

Więcej informacji na stronie KK >>>

 

  • 1
  • 2