wybory samorządowe

wybory samorządowe

Spotkanie z kandydatem na Burmistrza Czechowic-Dziedzic

19 października br. odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu spotkanie kandydata na Burmistrza Czechowic-Dziedzic Wojciecha Leśnego z przedstawicielami organizacji związkowych z terenu Czechowic-Dziedzic.
Na spotkaniu zawarto porozumienie o współpracy i poparciu kandydata przez Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. W trakcie zebrania omówiono także bieżące sprawy dot. Urzędu Miasta w Czechowicach-Dziedzicach jak również działania, które mają poprawić życie mieszkańców (komunikacja miejska, plany zagospodarowania przestrzennego, i inne).
Zachęcamy członków Związku do wzięcia udziału w zbliżających się  wyborach samorządowych i poparcia kandydatów do Rady Miasta zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie związkowców z Przemysławem Drabkiem

W dniu dzisiejszym w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się spotkanie  kandydata na Prezydenta Bielska-Białej Przemysława Drabka z przewodniczącymi organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” reprezentujących jednostki budżetowe miasta.
W trakcie spotkania związkowcy mieli możliwość przedstawienia kandydatowi problemów, z jakimi spotykają się w swoich zakładach pracy. Przemysław Drabek zapoznał się również z pomysłami na rozwój i działalność tych jednostek.
24 września br. zostało podpisane porozumienie związkowców z kandydatem PiS na Prezydenta Bielska-Białej Przemysławem Drabkiem, w którym zobowiązał się on do realizacji rządowych programów społecznych popieranych przez „Solidarność” oraz wspierania spraw pracowniczych w bielskich zakładach pracy, a zwłaszcza w instytucjach i spółkach należących do samorządu.
Mamy nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie.