Umowa o pracę

Umowa o pracę

Od dzisiaj umowa na piśmie przed podjęciem pracy

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.

Obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął.

W ocenie PIP tzw. “syndrom pierwszej dniówki” to najczęściej nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.

Od 1 wrzesnia pracodawca będzie zobowiązany do przedstawienia umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy.

Resort rodziny i pracy podkreśla, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć.

hd

Źródło: Komisja Krajowa

Umowa o pracę – na piśmie, przed podjęciem zatrudnienia

Sejm uchwalił obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Zmiana kodeksu pracy ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Do tej pory, zgodnie z prawem umowę o pracę należało potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia – czyli do końca tego dnia. Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy wskazywali, że osoby, które takiej umowy nie mają, są w pracy pierwszy dzień. Po zmianie, pracodawca i każdy pracujący będzie musiał mieć umowę na piśmie albo na piśmie potwierdzone jej warunki, co będzie jednoznaczne dla służb kontrolujących zatrudnienie. Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników.

Eksperci podkreślają, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć.

Projekt nowelizacji przepisów był przedkładany w Sejmie poprzedniej kadencji, jednak nie uzyskał on akceptacji. Teraz za uchwaleniem nowelizacji głosowało 413 posłów, przeciw było dwóch, a jeden wstrzymał się od głosu.

/red.hd – KK/