staż pracy

staż pracy

Zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego w wyniku uzupełnienia dokumentów

Każda osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar zależy od stażu pracy wyliczanego na podstawie dostarczonych przez pracownika dokumentów. Dokumenty potwierdzające staż pracy, dyplomy ukończenia szkół i świadectwa pracy, powinny zostać dostarczone na początku
Read more

Sejm spełnił postulat Solidarności i wyłączył dodatek stażowy z płacy minimalnej

– Sejm przyjął ustawę, dzięki której dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z płacy minimalnej. Dodatek stażowy w końcu będzie spełniał swoją funkcję. To dobre informacje dla wielu pracowników, których wynagrodzenia wzrosną – pisze Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Borys-Szopa
Read more

Spotkanie z Piotrem Dudą

W piątek, 3 listopada, o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Regionu ze związkowcami regionu Podbeskidzie spotkają się przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i jego zastępca Henryk Nakonieczny, reprezentujący nasz związek w Radzie Dialogu Społecznego. Główne tematy spotkania to: – wiek
Read more