Sekcja Pracowników Leśnictwa

Sekcja Pracowników Leśnictwa

Protest leśników przed Sejmem przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do spółki Polskie Domy Drewniane

grupowe-tyłOkoło tysiąca leśników protestowało 17 lipca pod Sejmem RP przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do Spółki Polskie Domy Drewniane. W proteście uczestniczyli związkowcy z leśnej Solidarności jak również zaproszone do współpracy inne związki zawodowe, a także pracownicy niezrzeszeni oraz członkowie innych organizacji.

Leśna Solidarność popiera projekt budowy domów drewnianych i rozwoju rynku drewna konstrukcyjnego. Nie zgadza się jednak na tworzenie spółek z udziałem Lasów Państwowych. Mamy uzasadnione obawy, że utworzenie takiej spółki z wprowadzeniem odpowiedniego zapisu w Ustawie o lasach niesie bardzo poważne zagrożenia dla przyszłości naszej firmy – z niebezpieczeństwem prywatyzacji włącznie.

Leśnicy zebrali się na placu pod pomnikiem Armii Krajowej – vis a vis budynku sejmowego. Do zgromadzonych przemawiał przewodniczący leśnej Solidarności Jacek Cichocki, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniew Kuszlewicz oraz przedstawiciele innych organizacji. Do protestujących wyszedł Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Pojawił się również poseł i leśnik Dariusz Bąk oraz poprzedni minister środowiska prof. Jan Szyszko.

O godzinie 18:30 17 lipca rozpoczęła pracę Komisja Infrastruktury (INF) oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ). Na komisji obecni byli przedstawiciele protestujących leśników. Prace połączonych Komisji zakończyły się o godzinie 20:14 i następnego dnia w środę o godz. 15:00 były kontynuowane.

W wyniku połączonej akcji Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność oraz zaproszonych do współpracy innych związków zawodowych – protest i uwagi strony społecznej zostały w pełni uwzględnione.

Komisje po wprowadzeniu poprawek odstąpiły od jakichkolwiek zmian w Ustawie o lasach.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji protestacyjnej. To Wasza zasługa!

Tekst: Krzysztof Wiśniewski
Fot.: Krzysztof Wiśniewski/ Mariusz Pasławski
Źródło: Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ “Solidarność”

PILNA WIADOMOŚĆ!

Informuję, że zgodnie z podjętą uchwałą Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ “Solidarność” organizowana jest manifestacja leśników pod Sejmem.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się pomysłowi utworzenia spółki Polskie Domy Drewniane S.A. (Opinia do pobrania») w ramach prawa leśnego!

Uważamy, że utworzenie spółki to pierwszy krok do rozbiórki Lasów Państwowych!

Niestety prace legislacyjne posuwają się w iście olimpijskim tempie, na niekorzyść LP, na niekorzyść naszą, leśników!

Nie ma na to naszej zgody, stąd organizujemy manifestację.

Szczegóły organizacyjne:

  • Termin: 17 lipca 2018 r. (wtorek)
  • Miejsce: Warszawa, Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8
  • Godz. zbiórki: 16:00
  • Ubiór: mundury (zielono)
  • Wyposażenie: transparenty, szturmówki związkowe “Solidarność”, syreny itd.

17 lipca 2018 r. o godz. 18:30, odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury  (INF) oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  (OSZ) w sali im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G), na którym zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy “Prawo ochrony środowiska” (druk nr 2718, utworzenie spółki PDD SA).

Pozdrawiam

Jacek Cichocki
Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ “Solidarność”

Protest pracowników leśnictwa przed Sejmem RP

Pracownicy leśnictwa, zorganizowani w Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, zebrali się 13 grudnia 2016 r. przed Sejmem RP. W akcji wzięli udział przedstawiciele Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z organizacji związkowej w Nadleśnictwie Sucha Beskidzka.

Powodem akcji protestacyjnej było wniesienie pod obrady połączonych komisji:
– Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
–  oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
rządowego projektu o zmianie Ustawy Prawo Łowieckie oraz zmieniającgo ustawę o zmianie Ustawy Prawo Łowieckie.
Projekt ten zakłada, że Lasy Państwowe będą obarczone szacowaniem szkód w uprawach rolnych, wyrządzonych przez dziką zwierzynę, z pokryciem pełnych kosztów. Byłby to więc kolejny  haracz w wysokości około 300 ml złotych, co dwukrotnie przekracza planowany w tym roku zysk Lasów Państwowych.

Posiedzenie wyżej wymienionej Komisji zakończyło się przesunięciem debaty na kolejny termin obrad podkomisji sejmowej, które odbędą się 09.01.2017 r. Należy uznać, że protest przyniósł pozytywne efekty, tym bardziej, że zarządzająca Kancelarią Prezydenta RP pani Małgorzata Sadurska po przedłożeniu problemu, zapewniła 12 grudnia 2016 r. naszych przedstawicieli o pozytywnej reakcji na nasze postulaty wyrażonej przez osoby piastujące  najwyższe urzędy państwowe.