Sekcja Oświaty i Wychowania

Sekcja Oświaty i Wychowania

WRDS w Katowicach w sprawie Oświaty

W Katowicach rozpoczęła obrady Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Uczestniczy w nich przew. ZR Marek Bogusz oraz przew. Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Jadwiga Utecht-Nolbrzak. Spotkanie dotyczy przyszłości kształcenia zawodowego w perspektywie wprowadzonej reformy edukacji oraz kwestie związane z wprowadzeniem reformy.
Wśród zaproszonych gości jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.
Plan obrad obejmuje m.in.:
– Wprowadzenie w prace Zespołu problemowego WRDS ds. edukacji
– Stanowisko WRDS w Katowicach w sprawie kształcenia zawodowego
– Podsumowanie prac WRDS w 2017 r.
– Przekazanie przewodnictwa WRDS Marszałkowi Województwa Śląskiego Wojciechowi Sałudze

Bulwersuje nas to, iż pani minister nie dostała ani złotówki na reformę edukacji

– Nie ma mowy o żadnych sentymentach tam, gdzie chodzi o pieniądze, gdyż samorządy zrobią wszystko, żeby zaoszczędzić. To jest największe niebezpieczeństwo całej reformy systemu. Jeżeli rząd chce zrobić reformę, niech zrobi to własnymi rękami, a nie liczy na to, że ktoś z zewnątrz, a nie daj Boże samorządy, zrobią to za niego – z Ryszarem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” rozmawia Anna Brzeska. więcej >>

Źródło: http://www.tysol.pl