Posiedzenie Zarządu Regionu

Posiedzenie Zarządu Regionu

Odświętne zebranie

W poniedziałek, 21 marca, odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Zebranie, zorganizowane już w Wielkim Tygodniu, miało charakter świąteczny, stąd wśród gości znalazł się  – obok wicewojewody Jana Chrząszcza, senatora Andrzeja Kamińskiego i dyrektora Maksymiliana Prygi z biura wiceministra Stanisława Szweda – także kapelan podbeskidzkiej „Solidarności” ks. prałat Zbigniew Powada.

W roboczej części zebrania członkowie ZR wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Marka Bogusza z ostatnich prac Zarządu, a także informacji związkowców na temat sytuacji w poszczególnych zakładach pracy. W tej części posiedzenia – w związku z niepokojącymi sygnałami z niektórych komisji zakładowych – Zarząd Regionu postanowił wystąpić do Komisji Krajowej i rządu o pilne uregulowanie prawnych aspektów pracy obcokrajowców w Polsce. Zapadła też decyzja o zorganizowaniu roboczego spotkania przedstawicieli podbeskidzkiej „Solidarności” z reprezentacją Państwowej Inspekcji Pracy, by omówić zasady bieżącej współpracy.

Podjęta została decyzja o organizacji wyjazdu związkowców z Podbeskidzia na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę „Solidarności” do Lichenia, która odbędzie się w dniach 23 i 24 kwietnia br. (koordynatorzy: Czesław Chrapek i Krzysztof Chudzik). Powołano tez 12-osobowy zespół, który zajmie się przygotowaniami i organizacją przyszłorocznej wrześniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę (region Podbeskidzie jest jej głównym organizatorem).

W dalszej części zebrania związkowcy wysłuchali informacji o bieżących pracach Parlamentu i rządu, przedstawionych przez senatora Andrzeja Kamińskiego i dyrektora Maksymiliana Pryge z biura posła Stanisława Szweda, a także spotkali się z pochodzącym z Bielska-Białej nowym wicewojewodą Janem Chrząszczem. – To jest nasze pierwsze oficjalne spotkanie, ale od początku utrzymujemy bieżące, robocze kontakty – podkreślił wicewojewoda, oferując związkowcom współpracę i wszelką możliwa pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw.

Ostatnią, najbardziej odświętną częścią zebrania było spotkanie z kapelanem podbeskidzkiej „Solidarności” ks. prałatem Zbigniewem Powadą. Był to czas na wielkopostną refleksję i wielkanocne życzenia. Związkowcy skorzystali z okazji i złożyli swemu duszpasterzowi życzenia nie tylko świąteczne ale i imieninowe. Wszystkiego dobrego, Księże Zbigniewie!

 

Po posiedzeniu ZR

Spotkanie z parlamentarzystami, omówienie stanowiska Związku wobec rządowych planów zmian w ustawach, prezentacja harmonogramu działań prorozwojowych, dyskusja na temat sytuacji w zakładach pracy Podbeskidzia – to główne punkty pierwszego w 2016 roku posiedzenia Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Dobrą tradycją stały się już cykliczne spotkania podbeskidzkich parlamentarzystów z członkami Zarządu regionu. W poprzednich kadencjach uczestniczył w nich regularnie poseł Stanisław Szwed, w tej dołączył do niego senator Andrzej Kamiński. Obaj parlamentarzyści uczestniczyli w początkowej części ostatniego zebrania ZR. Omówili prace sejmu i senatu, a Stanisław Szwed – jako wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej – także ostatnie działania i zamierzenia swego resortu. Z kolei związkowcy mogli powiedzieć o swoich oczekiwaniach i obawach. Te ostatnie zostały sformułowane w ostatnich dokumentach Prezydium Komisji Krajowej (patrz – informacje tutaj »).

W części roboczej obrad członkowie ZR wstępnie omówili wykonanie budżetu za 2015 rok – ten temat, a także przyjęcie budżetu na rok bieżący będzie szczegółowo omawiany na kolejnym posiedzeniu ZR.

Przyjęty został harmonogram tegorocznych imprez sportowo-rekreacyjnych, które będą organizowane na Podbeskidziu w bieżącym roku (patrz – informacja tutaj »), a także innych prorozwojowych działań Związku. Przedstawiona też została kwestia kontynuacji udziału Podbeskidzia w straży honorowej u grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu (osoby chętne do uczestnictwa w tej inicjatywie mogą się zgłaszać do wiceprzewodniczącego ZR Andrzeja Madydy).