porozumienia sierpniowe

Zaproszenie – rocznica porozumień sierpniowych 1980 r.

Z okazji 38. rocznicy porozumień sierpniowych 1980 roku, Zarząd Regionu Podbeskidzie zaprasza członków związku, ich rodziny i wszystkich sympatyków do udziału w uroczystej Mszy Świętej, która odbędzie się 30.08.2018 r. o godz. 18.00 w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej.

W szczególny sposób zaproszenie kierujemy do pocztów sztandarowych organizacji związkowych, mając nadzieję na ich udział i ubogacenie rocznicowej uroczystości.

Andrzej Madyda

37. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku

Grupa naszych związkowców uczestniczyła w obchodach zorganizowanych 31.08.2017 r. w Gdańsku z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
Głównym wydarzeniem tego dnia była Msza Św. odprawiona w bazylice pw. Św. Brygidy Szwedzkiej, której przewodniczył ordynariusz diecezji gdańskiej ks. biskup Leszek Sławoj-Głódź. W kazaniu wygłoszonym do zebranych w świątyni, jak również do słuchaczy transmisji telewizyjnej i radiowej – przypomniał o znaczeniu zrywu robotniczego stoczniowców gdańskich w lecie 1980 roku.
Podkreślił również, że wiele postulatów z „Listy 21” nie zostało zrealizowanych, m. in. dotyczący wolnych sobót i niedziel. Zaapelował do obecnie rządzących o jak najszybszą realizację tych oczekiwań społecznych.

Ks. biskup odniósł się również od bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. Były gorące podziękowania za wprowadzenie programu prorodzinnego „500+”. Upomniał również polityków przed kupczeniem sprawami dot. naszej Ojczyzny, skrytykował m.in. zachowanie urzędników unijnych i tych europosłów, którzy „donoszą” na własny kraj, chcąc uzyskać doraźne korzyści dla wąskiej grupy obywateli.
Na zakończenie Mszy. Św. wystąpił Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który przekazał pozdrowienia dla sygnatariuszy porozumień i wszystkich członków NSZZ „Solidarność”.
Po Mszy Św. ulicami Gdańska przeszła manifestacja związkowa, której celem był Plac Solidarności. Tam, w bardzo podniosłej oprawie, zostały złożone kwiaty pod bramą stoczniową nr 2, która stała się symbolem zrywu gdańskich stoczniowców w 1980 r.

W trakcie uroczystości środowiska tzw. totalnej opozycji, m.in. KOD-u, przeprowadziły przemarsz oraz wiecowanie na placu stoczni w okolicach budynku BHP (miejsca podpisania porozumień stoczniowych).
Przebieg tych „uroczystości” potwierdził interesowne zachowania KOD-u i wykorzystywanie daty podpisania porozumień, jak również symbolu „Solidarności” do partykularnych interesów określonych grup politycznych. Symbolem tego jest udział Lecha Wałęsy we Mszy Świętej, w której uczestniczył ze związkowcami z Solidarności, a następnie w spotkaniu organizowanym przez KOD. Ta dwubiegunowość pokazała nam hipokryzję. Wyraźnym zaprzeczeniem intencji tego święta stała się próba zakłócania momentu składania wiązanek kwiatowych pod bramą stoczni.
Uczestnicy naszego wyjazdu i świętowania oddali 1.09.2017 r. hołd obrońcom Westerplatte, nawiedzając groby żołnierzy i miejsca walk.

Wiceprzewodniczący ZR
Andrzej Madyda

Rocznica Porozumień Sierpniowych

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
organizuje w dniach 31.08 – 01.09.2107 r. wyjazd na obchody
37. rocznicy Porozumień Sierpniowych,
które odbędą się w Gdańsku.
Uroczystości rozpoczną się 31 sierpnia o godz. 17.00 uroczystą Mszą Św.
w Bazylice pw. Św. Brygidy, a zakończy się złożeniem kwiatów w bramie Nr 2 Stoczni Gdańskiej.

W imieniu ZR

Wiceprzewodniczący ZR
Andrzej Madyda

Program uroczystości sierpniowych w Gdańsku

PROGRAM UROCZYSTOŚCI SIERPNIOWYCH

Wersja pdf »

Uroczystości główne w Gdańsku:

31 sierpnia – Gdańsk – 15.00 – Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali „AKWEN” (m. in. wystąpienia gości; Wręczenie wyróżnień członkom opozycji solidarnościowej; Wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku).

31 sierpnia – Gdańsk – godz. 17.00 – Msza Św. w Bazylice p.w. Św. Brygidy; złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata H. Jankowskiego.

Po Mszy Św. przemarsz i złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Planowane (wstępnie) inne uroczystości i obchody:

 • 13 sierpnia – godz. 10,00 – GniewinoStrzebielinek, Złożenie kwiatów w byłym miejscu internowania w Strzebielinku, Msza Św., spotkanie (Org. Stowarzyszenie Strzebielinek);
 • 13 sierpnia – godz. 9.00 – 13.00, Gdańsk, „Śladami strajku– Spacer po terenie historycznej Stoczni Gdańskiej oraz wystawie stałej ECS (od 11.00) z uczestnikami historycznych wydarzeń (org. Europejskie Centrum Solidarności),
 • 14 sierpnia – Gdańsk – trzecie święto Sali BHiP,
 • 14 sierpnia – godz. 18.00 – Gdańsk; wernisaż wystawy „Papier” (org. ECS),
 • 14 sierpnia – godz. 19.30 – Gdańsk; Inauguracja festiwalu Solidarity of Arts – Muzyka dla pokoju – koncert Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Sali BHP (org. ECS),
 • 15 sierpnia – Gdynia – Gdańsk: Międzynarodowy Maraton im. NSZZ „Solidarność” (start – godz. 10.00),
 • 15 sierpnia – Gdańsk – godz. 9.30złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana, godz. 10.00 – pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, godz. 10.30 – pod Pomnikiem Anny Walentynowicz, godz. 12.00 – udział we Mszy Św. za Ojczyznę w Bazylice Mariackiej (organizator: Stowarzyszenie Godność);
 • 24 sierpnia – Gdańsk, godz. 17.00, sala BHP, wręczenie Medali Wolności i Solidarności (org. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i Gdański Oddział IPN),
 • 26 sierpnia – godz. 12.00 -16.00 – Gdańsk, „Strefa Rodziny” – warsztaty z czerpania papieru, druku ulotek, itd. (Or. ECS);
 • 26 sierpnia – godz. 12.00 – 16.00 – Gdańsk, siedziba ECS, Wystawa prac Leszka Sobackiego „Znaki proste”, (org. ECS);
 • 27 sierpnia – Kościerzyna – 9.30 – Msza Św. dziękczynna w kościele p.w. Św. Trójcy – Plac Jana Pawła II (org. Oddział NSZZ „S” w Kościerzynie);
 • 30 sierpniaGdynia – godz. 18.00złożenie kwiatów przy pomniku Ofiar Grudnia ‘70 przy rondzie Ofiar Grudnia 70 (przy przystanku SKM Gdynia Stocznia); godz. 18.30 – Sala Koncertowa Zarządu Portu Gdynia /ul. Rotterdamska/ – Uroczysta gala wręczenia odznaczeń “Bohaterom Sierpnia 80 – Gdynia”, spotkanie uczestników strajku sierpnia 1980 roku w Gdyni;
 • 31 sierpnia – Gdynia – godz. 10.00 złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 (k. Urzędu Miasta, Al. J. Piłsudskiego);
 • 31 sierpnia – Gdańsk-Przymorze, godz. 13.00 – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana; Gdańsk-Wrzeszcz, godz. 13.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Anny Walentynowicz (organizator: Stowarzyszenie Godność);
 • 31 sierpnia – Gdańsk godz. 14.00 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założycieli „Solidarności” oświatowej (ul. Osiek – Sekcja i „S” oświatowa w Gdańsku);
 • od 20 sierpnia do 7 września na Placu Solidarności w Gdańsku będzie stała wystawa plenerowa poświęcona ś.p. Annie Walentynowicz (opis wystawy w wersji polsko-angielskiej, org. IPN Oddział w Gdańsku).

Katalog uroczystości i imprez nie jest zamknięty. Aktualne informacje są zamieszczane m. in. na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl Komisji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl Urzędu Miasta Gdańska www.gdansk.pl  Urzędu Miasta Gdynia: www.gdynia.pl Fundacji Centrum Solidarności: www.fcs.org.pl Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku: www.ipn.gov.pl Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna: www.fundacja-pih.pl . Różne przedsięwzięcia proponuje Europejskie Centrum Solidarności: www.ecs.gda.plwww.sierpiensolidarnosci.pl

           Uwaga: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” organizuje uroczystości we współpracy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Wojewodą Pomorskim, Miastem Gdańsk, Miastem Gdynia, Europejskim Centrum Solidarności, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku).

 Partnerami obchodów są:
– Lotos
– Port Gdynia

 Przedstawicieli mediów prosimy o wsparcie w upowszechnieniu informacji na ten temat.

Opr.: Wojciech Książek – Prezydium Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S”

Tel. 58/308-44-22; mail: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl

Zaproszenie

Z okazji 36 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 16.30 w kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w Skoczowie odbędzie się Msza Św.
Po Mszy Św. związkowcy złożą wiązanki kwiatów pod tablicą Solidarności przy ul. Ustrońskiej.
Wszystkich członków związku serdecznie zapraszamy!

NSZZ “Solidarność” o/Skoczów organizuje również rocznicową wycieczkę” TATRY POLSKIE I SŁOWACKIE” w dn. 17-18 września 2016 r.

Przewodniczący NSZZ “Solidarność”
O/Skoczów
Czesław  Chrapek