pge

pge

Stanowisko KK nr 4/18 ws. dialogu społecznego w koncernie PGE GiEK S.A.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje jak dobry klimat, gospodarczy i społeczny, który nastąpił po objęciu władzy przez zjednoczoną prawicę marnotrawiony jest przez postępowanie pojedynczych decydentów  wypełniających zadania zarządcze w branżach i przedsiębiorstwach, koncernach, jak również przez promujących ich polityków zasiadających w organach partyjnych lub samorządowych na poziomie lokalnym.

Przykładem takich działań  jest koncern PGE GiEK SA., gdzie głównym celem zarządu i kierowników jednostek podległych PGE jest zastąpienie dialogu społecznego  działaniami mającymi na celu osłabienie NSZZ „Solidarność”.

Komisja Krajowa negatywnie ocenia politykę personalną prowadzoną w koncernie sprowadzającą się do zastępowania fachowców, nieukrywającymi przynależności do „Solidarności” osobami nieprzygotowanymi do sprawowania funkcji. Celem polityki władz PGE GiEK S.A. nie jest poprawa funkcjonowania gospodarczego podległych jednostek, nie jest poprawa zarządzania firmą. Głównym powodem są osobiste ambicje poszczególnych decydentów. Standardem jest promowanie organizacji społecznych i związkowych, które w zamian za stanowiska i podwyżki dla swoich przedstawicieli gotowe są  do wystąpień negatywnie oceniających NSZZ „Solidarność” – najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej organizacji związkowej w koncernie – oraz wrogich wobec obecnie rządzącej koalicji.

Z takim podejściem do spraw społecznych i związkowych walczyliśmy w latach dominacji ideologii liberalnej i dzisiaj również  takiej polityce gospodarczych i lokalnych „baronów” gotowi jesteśmy się przeciwstawić.

Ludzi, którzy dla realizacji swoich ambicji i prywatnych interesów  wykorzystują funkcje zawodowe, społeczne i polityczne trzeba bezwzględnie pozbawiać wpływu na gospodarkę, politykę naszego kraju zarówno w krajowym, jak i lokalnym wymiarze.

Stanowisko do druku »

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Protest w elektrowniach wodnych

Na bramach i budynkach elektrowni wodnych w Porąbce, Tresnej i na Żarze zawisły transparenty i flagi “Solidarności”. To znak, że związkowcy rozpoczęli akcję protestacyjną, będącą efektem fiaska trwających od blisko dziesięciu miesięcy negocjacji. 

Organizacje związkowe, działające w Zespole Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim (to oddział spółki PGE Energia Odnawialna), od 23 grudnia 2014 roku prowadziły spór zbiorowy w obronie miejsc pracy i warunków zatrudnienia pracowników oraz wstrzymania działań restrukturyzacyjnych, polegających głównie na zmniejszeniu liczby etatów. Związkowcy podkreślają, że w latach 2011-2015 w Oddziale ZEW Porąbka-Żar nastąpiło ograniczenie zatrudnienia aż o 31 procent, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresów prac do wykonania przez pozostałych pracowników. Związki zawodowe wielokrotnie wyrażały wolę zakończenia sporu zbiorowego w drodze porozumienia, także w zakresie pozostałych żądań, wykazując gotowość do daleko idących ustępstw, m. in. poprzez wycofanie żądania wzrostu wynagrodzeń. Wszystko na nic z powodu ewidentnego braku woli zakończenia sporu zbiorowego na etapie rokowań ze strony pracodawcy i gwaranta, w tym głównie władz spółki PGE Energia Odnawialna. W tej sytuacji osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe – podkreśla Jacek Droździk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Oddziale ZEW Porąbka-Żar.
We wtorek, 13 października 2015 roku, podpisano protokół rozbieżności, a na znak protestu związkowcy podjęli decyzję o oflagowaniu bram wjazdowych na teren Oddziału. Związkowe flagi i transparenty zawisły na obiektach Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar oraz Elektrowni Wodnych Tresna i Porąbka. W tym samym dniu przedstawiciele NSZZ “Solidarność” oraz Związku Zawodowego Pracowników Energetyki powołali Międzyzwiązkowy Zespół Protestacyjno-Strajkowy, który rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia 28 października 2015 roku referendum strajkowego wśród załogi.