PG Silesia

PG Silesia

Walny Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” w PG “Silesia”

Podczas odbywającego się dzisiaj Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” przy PG “Silesia” , pożegnano dotychczasowego przewodniczącego tej organizacji – Dariusza Dudka, który przeszedł na emeryturę, ale nadal jest członkiem związku, delegatem na zjazd regionalny i krajowy.
Wybrano nowego przewodniczącego, którym został Grzegorz Babij.
W spotkaniu uczestniczy przewodniczący ZR Marek Bogusz i wiceprzewodniczący ZR Andrzej Madyda.