Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia.”

XXXV PIELGRZYMKA LUDZI PRACY
Jasna Góra
16-17 września 2017Program 35. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę

 

Każdego roku, w trzecią sobotę i niedzielę września, odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (kapelana i obecnie patrona NSZZ Solidarność) dla robotników Huty „Warszawa”.
Rok później, uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski i modli się w uroczystej Mszy. św. o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.


Sobota, 16.09.2017 r.

godz. 15.00 – Punkt informacyjny Regionu Podbeskidzie na Jasnej Górze

godz. 17.00 – Składanie kwiatów pod pomnikiem Bł. Ks. Jerzego  (Aleja Sienkiewicza)

godz. 19.00 – Msza Św. na szczycie – przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu retransmitowany przez Radio Maryja, prowadzenie: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel

godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na wałach, rozważania: Region Podbeskidzie

 

Niedziela, 17.09.2017 r.

godz. 00.00 – Msza Święta w Bazylice koncelebrowana przez duszpasterzy Ludzi Pracy, prowadzenie i homilia: Ks. Prałat Józef Oleszko

godz. 1.00 – 4.30 – Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu (Region Podbeskidzie)

godz. 7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach – rozważania prowadzą: Region Środkowowschodni i Region Podkarpacie

godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi Ks. Prałat Józef Oleszko

godz. 10.00 – Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego “Grojcowianie”

godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy

godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel


Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Solidarności

 

Historia obrazu

Matka Boża Solidarności

W 1984 r. artysta z Podlasia – malarz Artur Chaciej wykonał obraz nazwany “Matką Boską Robotników Solidarności”.
Obraz ten ma niezwykłą historię. Powstał z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Obraz wykonano w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boska Solidarności. Związkowcy z podlaskiej „Solidarności” największy z obrazów przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r. jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony SB, przewieziono go pod osłoną innego obrazu z wizerunkiem świętego. Robotnicy chcieli, by umieszczona na tle biało-czerwonej flagi Matka Boska Częstochowska nosiła nazwę „Solidarności”. Obraz przez kilka lat był przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć kolejnym regionom w Pielgrzymkach Ludzi Pracy.
W tym roku obraz odbywa peregrynację po Regionie Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

 


Kalendarium peregrynacji obrazu
oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

CZĘSTOCHOWA
19 września 2017

Pielgrzymka dzień drugi

Główne uroczystości XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy odbyły się w drugi dzień – niedzielę, 19 września. Najważniejszym punktem była Msza św. odprawiona o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie z udziałem około 25 tysięcy osób. (więcej…)

Solidarność na Jasnej Górze

W niedzielę, 20 września, pod hasłem: “Z ochotą serc do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia” odbyła się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej około 15 tys. pielgrzymów, w tym około dwustu związkowców z Podbeskidzia, m.in. zorganizowane grupy ze sztandarami “Solidarności” z Fiata, Bultenu, PSS Społem, skoczowskiego Teksidu i Zarządu Regionu.

Doroczne spotkanie na Jasnej Górze gromadzi przede wszystkim ludzi związanych z NSZZ “Solidarność”. Na placu jasnogórskim widać było setki związkowych sztandarów i transparentów z logo “Solidarności”. Pielgrzymka ta tradycyjnie jest modlitwą związkowców za Ojczyznę, świat pracy i “Solidarność” za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego patrona i inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. W trakcie uroczystości na jasnogórskim ołtarzu spoczywały relikwie serca bł. ks. Jerzego.

– Co roku jesteśmy tutaj, wypełniamy testament bł. księdza Jerzego, ale przede wszystkim przyjeżdżamy wszyscy na tę pielgrzymkę, aby podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za Jej wstawiennictwo, za wszystkich ludzi pracy, za zdrowie i prosimy o wstawiennictwo na cały następny rok powiedział przed rozpoczęciem uroczystości Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

Przed Mszą św. odczytany został list Prezydenta Andrzeja Dudy: “Spoglądając w przyszłość, poszukując kompasu warto wsłuchać się w nauczanie Kościoła, w które tak znaczący wkład wniósł Papież Polak. W jednej z Encyklik zapisał: ‘Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi, i na tym polega jej siła społeczna: siła budowania wspólnoty’. Jestem przekonany, że ta wspólnototwórcza funkcja pracy, o której mówi Jan Paweł II pozostaje jedną z kluczowych dla budowania ładu społecznego. Wspominam o tym w 35. rocznicę Porozumień Sierpniowych i narodzin ‘Solidarności’, miliony członków tego wielkiego ruchu społecznego zadziwiło świat. W państwie narzucającym swoim obywatelom ateizm, materializm i ideologię walki klas, pojawili się ludzie, którzy swoją główną ideą uczynili solidarność międzyludzką, więź rozwijaną w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, między politykami i organizacjami pozarządowymi, między pracującymi i współobywatelami. Byli gotowi do poświęceń w imię wzajemnej pomocy, w imię poszanowania praw i godności człowieka i pracownika. Na kłamliwą propagandę, na przemoc i represję odpowiadali rzeczowymi postulatami, pokojowymi protestami, modlitwą i pieśnią, dlatego zwyciężyli”.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej, dwudniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy, była uroczysta Msza św. odprawiona w niedzielę o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Koncelebrował abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. Obecni byli m.in. członkowie najbliższej rodziny bł. ks. Jerzego. Obok ustawiono portret śp. matki ks. Jerzego – Marianny Popiełuszko.

“Niedawno minęła 35-rocznia powstania ‘Solidarności’, wielkiego ruchu społecznego, który otworzył w Polsce i w Europie nowy rozdział historii przypomniał w homilii abp Stanisław Budzik – Do tej historii weszło podpisanie Porozumień Sierpniowych najpierw w Szczecinie, a potem w Gdańsku. My, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy z ziemi lubelskiej, nie możemy nie przypomnieć, że przed sierpniem był lipiec, a przed Gdańskiem i Szczecinem Lublin i Świdnik. Lipcowe strajki w roku 1980 ogarnęły ponad 150 zakładów pracy w regionie lubelskim i stały się początkiem wielkiego ruchu strajkowego ogarniającego coraz to nowe obszary Polski. Ruch Solidarności miał od samego początku korzenie głęboko chrześcijańskie, jego fenomen polegał na wykorzystaniu metod pokojowych w walce o robotnicze prawa i narodową niezawisłość. W takim duchu walczył z uciskiem komunizmu patron ‘Solidarności’ bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Jego hasło wzięte ze św. Pawła Apostoła brzmiało: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Siłą strajkującego Lubelskiego Lipca i Gdańskiego Sierpnia była wiara, że Pan da siłę swojemu ludowi, że Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju”.

Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. “Cieszę się, że związek ‘Solidarność’, że związek zawodowy, niezależny, samorządny ‘Solidarność’ jest wierny swoim wartościom, wartościom chrześcijańskim, że nie odchodzi od tych wartości. Cieszę się bardzo i chcę za to podziękować, że w wielu sprawach jesteście głosem narodu, głosem Kościoła” mówił duszpasterz.

Oprac. za serwisem Biura Prasowego Jasnej Góry.
czytaj więcej »