ochrona zdrowia

ochrona zdrowia

Wzrastają najniższe wynagrodzenia pracowników medycznych!

Kwota bazowa, na podstawie której obliczane są minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, wzrosła z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł. 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne.

fot.Shutterstock
Obliczając wynagrodzenia, pracodawcy muszą wziąć pod uwagę nową kwotę bazową. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne weszła w życie w sierpniu 2017 roku. Zostały w niej określone minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych, które powinny zostać osiągnięte w poszczególnych grupach zawodowych w 2022 roku.
Jak informuje Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność w Katowicach, podwyższenie kwoty bazowej oznacza, że od lipca podwyżkami objęci zostaną niemal wszyscy pracownicy medyczni. Niestety, wzrost płac nie będzie równomierny. – Płace zasadnicze np. pielęgniarek z tytułem magistra, diagnostów czy fizjoterapeutów po studiach wzrosną od ok. 150 do 180 zł. Z kolei osoby zarabiające najmniej, czyli m.in. sanitariusze, masażyści, sekretarki medyczne i technicy medyczni dostaną po 50, 60 zł  – mówi Cierpiał.
Działające w placówkach ochrony zdrowia związki zawodowe mogą wynegocjować z pracodawcami wyższe podwyżki, niż wynikałoby to z ustawy. Jeżeli jednak w danej placówce nie zostanie podpisane porozumienie płacowe, wówczas dyrekcja wyda jednostronne zarządzenie dotyczące wzrostu wynagrodzeń.
W takiej sytuacji jakichkolwiek podwyżek mogą zostać pozbawieni pracownicy zatrudnieni w administracji i obsłudze. To skutek niesprawiedliwych w ocenie związkowców zapisów ustawy, wedle których pracodawcy w placówkach ochrony zdrowia mogą, ale nie muszą podwyższać wynagrodzeń tym grupom pracowników, kiedy rośnie zapisana w ustawie kwota bazowa.
www.solidarnosckatowice.pl / aga
Źródło: www.tysol.pl

Potrzeba ustawowych zmian wynagradzania w ochronie zdrowia

NSZZ „Solidarność” podtrzymuje wyrażane wcześniej stanowisko, że pilnej nowelizacji wymaga ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących tak zawody medyczne jak również zawody niemedyczne. Zmiana ustawy musi objąć wszystkie grupy zawodowe w systemie ochrony zdrowia i musi zapewnić sprawiedliwy wzrost wynagrodzeń.

(więcej…)

Minister zdrowia do odwołania

NSZZ “Solidarność” zawiesza swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia

Przyczyną jest “nierespektowanie przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych” – czytamy w oświadczeniu.

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność” wydał dzisiaj oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do przyjęcia przez Parlament RP ustawy “o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana w.w. ustawie nie zyskała poparcia naszego Związku, w związku z pominięciem w niniejszym zapisie części pracowników podmiotów leczniczych (salowe, sanitariusze itp)

– czytamy w komunikacie.

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia wskazuje, że zgłaszane przez “Solidarność” poprawki zostały pominięte zarówno przez posłów, jak i senatorów. Stanowi to sprzeczność z deklaracjami wyborczymi PiS, które w narracji wyborczej wielokrotnie podkreślało konieczność wyrównywania różnic społecznych poprzez podnoszenie płac.

Wobec nierespektowania przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych, Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Uchwałą nr5/2017 postanawia zawiesić swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia.

– informuje oświadczenie.

pobrane1818627621

(Źródło: Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”)

 
Regionalna Sekcja Ochrony Zdrowia nie wyklucza akcji protestacyjnej w najbliższym czasie, jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie wniesie poprawki do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia.

Czarne chmury nad uzdrowiskami?

Podbeskidzka „Solidarność” z niepokojem obserwuje różnego rodzaju zawirowania i zmiany, dotyczące placówek ochrony zdrowia należących do samorządu śląskiego – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich oraz Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu. – Pojawiają się coraz częściej głosy, że mamy do czynienia z niegospodarnością, a może nawet działaniem na szkodę tych placówek – mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. (więcej…)

Będzie pikieta służby zdrowia

W poniedziałek, 12 października, przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie odbędzie się ogólnopolska pikieta protestacyjna “Solidarności” Ochrony Zdrowia.
Trwają zapisy związkowców chętnych do udziału w tym proteście.

W trakcie pikiety będziemy domagać się:

– Wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych,

– Zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia,

– Systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych,

– Zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat wyjazdu udziela przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność” Piotr Gołąb (tel. 530 760 060). On również prowadzi zapisy osób chętnych do udziału w pikiecie.