ochrona środowiska

ochrona środowiska

KSZNOŚiL na temat „przywracania przyrody do naszego życia”

Poniżej publikujemy w całości stanowisko Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” na temat Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w imieniu
Read more