Nowe komisje

Nowe komisje

„Solidarność” u Koreańczyków

ZWIĄZKOWE POCZĄTKI

Pod numerem 712 w rejestrze zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie została zarejestrowana Komisja Zakładowa, działająca w spółce Seoyon E-Hwa Automotive w Ustroniu. Tak jak trudna do wymówienia jest nazwa tej firmy, tak samo niełatwe są początki związkowej działalności w tej należącej do Koreańczyków spółki. (więcej…)

„Solidarność” u Koreańczyków – początki nie są łatwe…

Na początku sierpnia do rejestru zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie została wpisana tymczasowa komisja, powstała w prowadzonej przez Koreańczyków spółce Woobotech Poland w Rybarzowicach. W chwili obecnej skupia ona blisko trzydzieści osób. Wyjątkowe jest to, że wszyscy członkowie tej komisji są pracownikami, zatrudnionymi na tak zwanych umowach śmieciowych! (więcej…)