minimalna stawka godzinowa

minimalna stawka godzinowa