KZD

KZD

Piotr Duda na trzecią kadencję

Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność wybrali Piotra Dudę na trzecią kadencję Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

zjazd-1

Piotr Duda był jedynym kandydatem na przewodniczącego, w głosowaniu otrzymał 248 głosów. Głosowało 267 delegatów.

Piotr Duda prezentację swojej kandydatury rozpoczął od podania wieku – ma 56 lat, oraz roku, w którym wstąpił do związku – 1980. Potem stwierdził: – Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na maksa albo wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo że wiele kosztowało to mnie i moich współpracowników i dzięki wsparciu rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem na maksa. I teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile udało się nam zrobić w kończącej się kadencji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie przyjęta jutro uchwała programowa.

Z sali padło pytanie o elastyczny czas pracy. Odpowiadając, Piotr Duda podkreślił, że „S” wypracowała zasadę, że w zakładach pracy, w których jest związek, pracodawca czas pracy musi z nim ustalać (jeśli ma być elastyczny). To powinno zmobilizować pracowników, aby zakładali organizację zakładową. – Nadszedł już czas, żebyśmy promowali bycie w związku zawodowym – podkreślił.

Po ogłoszeniu wyników delegaci odśpiewali przewodniczącemu „Sto lat”.

Pierwszy dzień obrad zakończył się wyborem członków Komisji Krajowej. Wśród zwycięzców tego głosowania znalazł się Andrzej Biegun z żywieckiego browaru.

Piotr Duda przed zjazdem “Solidarności”

25 października rozpocznie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, który podsumuje ostatnie 4 lata działalności związku. Gdyby miał Pan wymienić największe sukcesy Solidarności z tego okresu, co by to było i dlaczego?

– Jest ich dużo i wszystkie są ważne. Ale gdybym miał sam ustalić czołówkę, to byłoby to: przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, ograniczenie handlu w niedzielę, ustawa o płacy minimalnej i stawce godzinowej oraz minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla pracowników służby zdrowia. Okupiliśmy to ciężką, wieloletnią pracą, a jej finał wcale nie był oczywisty. Szczególnie w przypadku pracowników niemedycznych, gdzie jako Solidarność zostaliśmy na placu boju sami. Tym większa satysfakcja i poczucie dumy, że jesteśmy prawdziwą Solidarnością. Pamiętajmy też, że choć to zasługa całego związku, to w przypadku handlu w niedzielę i pracowników niemedycznych szczególnie trzeba wskazać Alfreda Bujarę i Mariolę Ochman. To ich wielka zasługa.

Jeśli delegaci obdarzą Pana zaufaniem i zostanie Pan wybrany przewodniczącym „S” na kolejną kadencję, jakie będą priorytet związku na najbliższe miesiące? 

– O tym oczywiście zdecydują delegaci, przyjmując uchwałę programową. Według mnie to państwowa sfera budżetowa. Dzięki Solidarności odmrożony został wreszcie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, ale zapaść w tym sektorze jest ogromna i potrzeba kilku lat, aby to odrobić. Stoimy też przed koniecznością nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, tak aby ją uszczelnić. To będą jedne z większych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Solidarność.

Podczas zbliżającego się KZD delegaci będą głosować nad zmianami w statucie NSZZ Solidarność. Projekt wewnętrznej reformy związku został zgłoszony przez śląsko-dąbrowską Solidarność, ale powstał on przy Pańskim współudziale. Dlaczego te zmiany są tak potrzebne? 

– Są dwie główne propozycje – kadencyjność i sąd koleżeński. Zacznę od tej drugiej. Dzisiaj w przypadku niegodnego i niezgodnego ze statutem związku postępowania członka, decyzje może podejmować jedynie podstawowa organizacja związkowa. A bywa, że mamy do czynienia ze sprawami bulwersującymi, które szkodzą całemu związkowi. I nic nie można z tym zrobić, bo np. jego własna organizacja go chroni. Musimy mieć narzędzie dające gwarancję rzetelnego i obiektywnego osądu, aby w takich przypadkach interweniować. Potrzebne jest też miejsce do rozstrzygania sporów wewnątrzzwiązkowych i mediacji. Jeśli chodzi o kadencyjność, która, przypomnę, miałaby dotyczyć jedynie szczebla krajowego regionów i sekretariatów branżowych, to szansa na nowych liderów. Taka „świeża krew” jest dobra i sprzyja budowaniu siły związku.

Kadencyjność jest szansą na odmłodzenie struktur związku?

– Tu nie tyle chodzi o odmłodzenie, co świeże spojrzenie. Nowe pomysły. Świat się zmienia, my też musimy się zmieniać.

Jaka będzie ta następna kadencja dla Solidarności? Dialog społeczny na szczeblu ogólnokrajowym wgląda znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu, co nie oznacza, że na linii Solidarność-rządzący nie ma punktów spornych. Tych w ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej…

– Bo i problemy do rozwiązania są trudne. Weźmy budżetówkę. To kosztowny i skomplikowany proces wydobywania z zapaści materialnej pracowników tego sektora. Wieloletnie zaległości, degradacja ich pozycji i znaczenia. Ale my jesteśmy po to, by takie problemy – najlepiej w dialogu – rozwiązywać. Jeśli się nie da w dialogu, będziemy protestować. Solidarność ma swoje priorytety określone w uchwale programowej KZD i ma obowiązek je realizować. Dobre relacje z rządem, choć przydatne, nie są najważniejsze.

Z Piotrem  Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
rozmawiał Łukasz Karczmarzyk (tysol.pl)

Kto zostanie przewodniczącym “S”? Zbliża się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.

W dniach 25-26 października 2018 roku odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Miejscem obrad będzie Częstochowa. Do kompetencji KZD należy m.in. uchwalanie ogólnego programu działania Związku, zmiana Statutu oraz wybór przewodniczącego Komisji Krajowej. Od 2010 funkcję przewodniczącego “S” pełni Piotr Duda. (więcej…)

Dokumenty przyjęte podczas obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów

Apel ws. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy »
Podziękowanie dla KSP Służba przy grobie Patrona »
Stanowisko nr 1 ws. wielkości odpisu na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych w 2017 roku »
Stanowisko nr 2 ws. reformy oświatowej »
Stanowisko nr 3 ws. polskiego górnictwa węgla kamiennego »
Stanowisko nr 4 ws. wieku emerytalnego »
Stanowisko nr 5 ws. zmiany ustawy o związkach zawodowych »
Stanowisko nr 6 ws. przeniesienia kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń »
Stanowisko nr 7 ws. systemu pracy weekendowej »
Stanowisko nr 8 ws muzealników i muzeów »
Stanowisko nr 9 ws. nowelizacji dyrektywy o handlu emisjami (ETS) »
Stanowisko nr 10 ws. sytuacji w branży elektroenergetycznej »
Stanowisko nr 11 ws. pracy zmianowej »
Uchwała nr 1 ws. nadania tytułu Zasłużony »
Uchwała nr 2 ws. ochrony znaku NSZZ “Solidarność” »
Uchwała nr 3 ws. zmiany uchwały nr 1 XIX KZD »
Uchwała nr 4 ws. zmian w Statucie § 2 – 87 »
Uchwała nr 5 ws. zmian w Statucie § 8 i 9 »
Uchwała nr 6 ws. zmian w Statucie § 9 – 69 »
Uchwała nr 7 ws. zmian w Statucie § 9 »
Uchwała nr 8 ws. zmian w Statucie § 10 »
Uchwała nr 9 ws. zmian w Statucie § 11 »
Uchwała nr 10 ws. zmian w Statucie § 12 »
Uchwała nr 11 ws. zmian w Statucie § 20 »
Uchwała nr 12 ws. zmian w Statucie § 21 »
Uchwała nr 13 ws. zmian w Statucie § 25 – 29 »
Uchwała nr 14 ws. zmian w Statucie § 42 »
Uchwała nr 15 ws. zmian w Statucie § 44 »
Uchwała nr 16 ws. zmian w Statucie § 50 »
Uchwała nr 17 ws. zmian w Statucie § 60 »
Uchwała nr 18 ws. zmian w Statucie § 88 »
Uchwała nr 19 ws. ochrony działaczy związkowych »
Uchwała nr 20 ws. zmiany Uchwały nr 8 XIX KZD ws. zasad zatrudniania członków władzy wykonawczej »
Uchwała nr 21 ws. upoważnienia Prezydium KK do dokonania zmian redakcyjnych »

Spotkanie z prezesem IPN

Przewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności” Marek Bogusz w rozmowie z prezesem IPN dr. Jarosławem Szarkiem

W trakcie obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” związkowcy z Podbeskidzia mieli okazję spotkać się z gościem obrad, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosławem Szarkiem.

– Była to sympatyczna rozmowa w gronie przyjaciół, bo pamiętać należy, że Jarosław Szarek pochodzi z Czechowic-Dziedzic i w czasie stanu wojennego wspierał zdelegalizowaną „Solidarność” na Podbeskidziu – mówi szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. W trakcie spotkania omówione zostały przygotowania do uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności, która ma się odbyć w Bielsku-Białej pod koniec stycznia przyszłego roku. Prezes Szarek zapowiedział też wizytę na zebraniu Zarządu Regionu Podbeskidzie na początku przyszłego roku. – Będziemy mieli  wówczas okazję porozmawiać, poznać kierunki działań i plany na przyszłość IPN-u, a także omówić możliwość rozwijania współpracy z tą tak ważną dla Polski instytucją – mówi Marek Bogusz.

W trakcie zjazdu w Płocku delegaci wielokrotnie podkreślali owocną współpracę związku z IPN, a przewodniczący Piotr Duda jednoznacznie stwierdził, że IPN zawsze może liczyć na „Solidarność”. Wyrazem dobrych relacji, jak podkreślono, było zorganizowanie 28 sierpnia br. w Gdańsku państwowego pogrzebu Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” – dokładnie w 70. rocznicę ich stracenia przez komunistów.

– IPN od samego początku swojego istnienia prowadził badania nad dziejami NSZZ „Solidarność” i będą one nadal kontynuowane – mówił w trakcie zjazdu w Płocku prezes IPN Jarosław Szarek. – Następnym wyzwaniem będzie opowiedzenie o losach 10-milionowej „Solidarności” młodemu pokoleniu Polaków.

Delegaci z "Solidarności" Regionu Podbeskidzie podczas spotkania z prezesem IPN w Płocku

Delegaci z “Solidarności” Regionu Podbeskidzie podczas spotkania z prezesem IPN w Płocku

Reprezentacja Czechowic-Dziedzic na zjeździe w Płocku - od prawej: szef "S" KWK Silesia Dariusz Dudek, prezes IPN Jarosław Szarek i wywodzący się z "Silesii" szef Sekretariatu Górnictwa Kazimierz Grajcarek

Reprezentacja Czechowic-Dziedzic na zjeździe w Płocku – od prawej: szef “S” KWK Silesia Dariusz Dudek, prezes IPN Jarosław Szarek i wywodzący się z “Silesii” szef Sekretariatu Górnictwa Kazimierz Grajcarek

Jeszcze raz Jarosław Szarek i Kazimierz Grajcarek

Jeszcze raz Jarosław Szarek i Kazimierz Grajcarek

Prezes IPN w rozmowie z Bogdanem Szozdą, szefem Sekretariatu Metalowców, a równocześnie prezesem Stowarzyszenia "Podbeskidzie Wspólna Pamięć"

Prezes IPN w rozmowie z Bogdanem Szozdą, szefem Sekretariatu Metalowców, a równocześnie prezesem Stowarzyszenia “Podbeskidzie Wspólna Pamięć”

Spotkanie po latach działaczy Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego -Jarosław Szarek i Artur Kasprzykowski podczas zjazdu "Solidarnosci" w Płocku

Spotkanie po latach działaczy Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego -Jarosław Szarek i Artur Kasprzykowski podczas zjazdu “Solidarnosci” w Płocku


 

 

 

 

XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów /relacja/

Za nami dwudniowy XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, który odbywał się w płockiej Orlen Arenie pod hasłem „Dialog społeczny – droga do normalności”. Był to czas ważnych spotkań, poważnej dyskusji i podsumowań. Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia autorstwa dziennikarzy „Tygodnika Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów „S” poprzedziły posiedzenie Komisji Krajowej, a rozpoczął się od mszy św. sprawowanej w płockim kościele pw. Stanisława Kostki.

Pierwszego dnia wśród delegatów gościli Prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło (omówienie ich wystąpień poniżej), minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, jej zastępca Stanisław Szwed, szefowa resortu edukacji narodowej Anna Zalewska, Państwowy Inspektor Pracy Roman Giedroyć, szefowa Rady Dialogu Społecznego Teresa Bochniarz. Był także m.in. szef IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

W części oficjalnej prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Solidarności i przyjaciołom związku.

Pierwszego dnia przyjęto także apel w sprawie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy i uchwałę dającą Komisji Krajowej zielone światło do przygotowania i przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz ochrony nazwy i znaku Solidarności. A także podziękowano osobom, które pełnią wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejny dzień KZD przeznaczono na dyskusję i głosownia.

Delegaci sprawnie przyjęli przedstawione przez komisję legislacyjną zmiany w statucie zmierzające do jego „odchudzenia” i wyeliminowania sprzecznych ze sobą albo nieprecyzyjnych przepisów. Nie były to zmiany rewolucyjne, lecz dostosowujące do prawa powszechnego.
W dyskusji poruszono kwestię celowości dwutorowych wyborów i kadencyjność. Dyskutowano nad propozycja Regionu Łódzkiego, aby pracodawcy co kwartał przedstawiali związkom zawodowym raport finansowy firmy. W zamyśle pomysłodawców chodziło o to, żeby wyrównać obowiązki stron. Przypomnijmy, że związki zawodowe są ustawowo zobowiązane do przedstawiania pracodawcy informacji o tym ilu liczą członków. Delegaci zdecydowali jednak, że Komisja Skrutacyjna ma się tą kwestią nie zajmować.
Znaczną część debaty zajęła dyskusja o reprezentatywności związków zawodowych.

Przyjęto szereg uchwał m.in. w sprawie zmiany dyrektywy o handlu emisjami. Zmiana ta jest niekorzystna dla Polski. Delegaci wezwali Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych m.in od stażu pracy, ustanowienie prawa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. “Często pracownicy ze względu na stan zdrowia po tak długim stażu pracy są niedopuszczani przez lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy na swoim stanowisku, a jednocześnie ZUS wydaje orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. To powoduje, że pracownicy ci z tak dużym stażem pracy są pozbawieni środków do życia” – czytamy w stanowisku KZD NSZZ “Solidarność”. Krajowy Zjazd Delegatów także wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. “Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. Podstawowym zadaniem naszego związku jest obrona miejsc pracy” – czytamy w stanowisku KZD. Brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje uzasadniony protest środowiska oświatowego NSZZ “Solidarność”.
Część delegatów domagała się od Komisji Krajowej, by przeciwdziałała sytuacjom, kiedy to organizacja zakładowa samodzielnie rejestruje się w KRS. Sekretarz Komisji Krajowej Ewa Zydorek wyjaśniła, że kwestia ta jest poza jurysdykcją Komisji Krajowej. Prawo jasno stanowi, że organizacje zakładowe rejestrują się w regionach „S”. Dlatego to Zarządy Regionów powinny zgłaszać takie niewłaściwe działanie do odpowiednich organów.
Delegaci wybrali także dwóch nowych członków Komisji Krajowej. Zostali nimi Zdzisław Gadzicki z Regionu Dolny Śląsk oraz Paweł Szpunara z Regionu Rzeszowskiego. /tysol.pl/
Relacja ze spotkania związkowców z prezydentem RP Andrzejem Dudą – czytaj TUTAJ

Premier Beata Szydło do związkowców – relacja TUTAJ

 

Krajowy Zjazd „Solidarności” w Płocku

Delegaci z Podbeskidzia

Ponad trzystu delegatów uczestniczy w obradach Krajowego Zjazdu „Solidarności”, który rozpoczął się 24 listopada w Płocku. W pierwszym dniu gośćmi związkowców byli Prezydent RP Andrzej Duda i Premier Beata Szydło.

W trakcie spotkania z delegatami Prezydent uhonorował kilkunastu zasłużonych związkowców odznaczeniami państwowymi. W tej grupie znalazł się też jeden reprezentant Podbeskidzia – Andrzej Biegun, przewodniczący „Solidarności” żywieckiego browaru. Otrzymał z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi. Warto dodać, że dwóch innych związkowców z naszego regionu  – Henryk Kenig i Henryk Malik – zostali decyzją delegatów uhonorowani tytułami „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

W trakcie pierwszego dnia obrad odbył się  panel dyskusyjny, przygotowany przez ekspertów KK: “Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”.

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia obrad delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem z  pracy Komisji Krajowej w minionych dwóch latach, a w drugim dniu  zajęli się sprawami wewnętrznymi Związku, m.in. zmianami w Statucie “Solidarności”.

Z regionu Podbeskidzie w obradach uczestniczą: Andrzej Biegun (Browar Żywiec) , Mirosław Brzuśnian (Tauron Dystrybucja B-B), Piotr Górny (Bulten B-B), Barbara Janoszek (Delphi Jeleśnia), Wanda Stróżyk (Fiat Auto Poland B-B), Dariusz Dudek (PG Silesia Czechowice-Dziedzice), Marek Bogusz (Przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”), Marek Pikuła (Synthos S.A.), a także szefowie sekretariatów: wywodzący się z KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach Kazimierz Grajcarek (Sekretariat Górnictwa i Energetyki) i Bogdan Szozda z Fiata Auto Poland (Sekretariat Metalowców).

 

 

  • 1
  • 2