Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia

Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

We wtorek, 13 września, na wspólnym spotkaniu obradował Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia i Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli Koledzy z Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego.

W trakcie dyskusji zebrani ustalili:

  • Struktury Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność nie wezmą udziału w planowanej na 24 września manifestacji organizowanej przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Naszym zdaniem postulat zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia nie rozwiązuje szeregu istotnych problemów z jakimi boryka się nasza branża.
  • Rada KSSZ wystosuje pismo o pilne spotkanie z Premier Rządu RP panią Beatą Szydło. Celem spotkania będzie przedstawienie najistotniejszych postulatów NSZZ Solidarność w kluczowych problemach naszej branży. Przypominamy iż nasze priorytety to:
  1. Podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia.
  2. Radykalne przyśpieszenie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.
  3. Przyśpieszenie prac nad ustawą o sieci szpitali.
  4. Zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  5. Utrzymanie obecnych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na wniosek Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego, Przewodnicząca Sekretariatu na najbliższym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego wystąpi o zwołanie Zespołu poświęconego wyłącznie problemom Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

                                                                                            Z poważaniem

                                               Maria Ochman