Zjazd koordynatorów ds. bhp

W czwartek 6 października 2016 roku w Poznaniu rozpoczął się dwudniowy zjazd koordynatorów ds. bhp struktur regionalnych i branż zrzeszonych w NSZZ “Solidarność”.

07102016bhpNa spotkaniu omawiane są bieżące działania Związku w zakresie bhp. Agnieszka Mińkowska p.o. pełnomocnika ds. bhp Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” przedstawiła kampanie prewencyjne, w które angażuje się “Solidarność”.
W pierwszym dniu omawiana była aktywność NSZZ “Solidarność” w zakresie bhp na szczeblu krajowym i zagranicznym. Uczestnicy brali też udział w spotkaniu z dr Wiesławą Horst, specjalistką z zakresu ergonomii pracy.

W drugim dniu z uczestnikami zjazdu spotkała się Stanisława Ziółkowska – Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, która przedstawiła Wielkopolską Strategię Ograniczania Zagrożeń Zawodowych jako przykład programu prewencji, możliwy do realizacji również w innych województwach. Starszy Inspektor Pracy Jacek Maćkowiak omówił zagadnienia związane z działalnością agencji zatrudnienia i agencji pracy tymczasowej, skupiając się na wyzwaniach kontroli przestrzegania prawa pracy.

DSC_0136Zjazd zakończyło spotkanie z koordynatorami  biura Migrant Info Point przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy zapoznali zebranych z aktualną sytuacją obywateli Ukrainy poszukujących pracy w Polsce.
W Zjeździe  uczestniczył również przedstawiciel naszego regionu – koordynator bhp  Piotr Górny.

Pracodawco, dbaj o pracowników w upały!

Jest upał – pracodawco, zadbaj o pracowników! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę wymęczonym pracownikom – przypomina Dział Informacji KK NSZZ “Solidarność”.

Upały negatywnie wpływają na wydajność pracy, zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Badania amerykańskiej firmy Captivate Network dowodzą, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych.

wodaPolskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Przede wszystkim muszą oni nieodpłatnie zapewnić wodę do picia – osobom pracującym na otwartej powierzchni, gdy temperatura wynosi powyżej 25 st. C, a pracownikom biurowym, gdy słupek rtęci przekracza 28 st. C. Uwzględnić trzeba, iż w nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobrudzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.

To jednak nie koniec obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by poprawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, pracodawca może wcześniej zwolnić pracowników.

 

Jednak nawet gdy pracodawcy zapewnią odpowiednie warunki pracy podczas upałów, może się zdarzyć, że pracownik nie będzie w stanie wykonywać obowiązków ze względu na zły stan psychofizyczny. Może on wtedy przerwać pracę, także bez konsekwencji finansowych.

red.hd / KK NSZZ „S”

Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

28 kwietnia 2016 r. w ZR Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się seminarium poświęcone Światowemu Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z 20 firm. Tegoroczne hasło brzmiało – „Czas pracy a pozakodeksowe formy zatrudnienia – stan aktualny i perspektywy na przyszłość”.
Referaty wygłosili zaproszeni goście:
– Przedstawiciel Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej mgr inż. Małgorzata Jurczyk,
– Kierownik biura Państwowej Inspekcji Pracy w Bielsku-Białej mgr inż. Nadinspektor Janusz Grygierczyk,
– Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach mgr inż. nadinspektor Andrzej Prus.
W seminarium uczestniczyli także:
– Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy,
– przewodniczący Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”,
– członkowie ZR,
– pracownicy służb BHP w zakładach pracy naszego regionu.
Złożono również kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamiątkową poświęcono związkowcom, którzy stracili życie w trakcie wykonywania obowiązków związkowych.

  • 1
  • 2