Szkolenia

Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie: rtf / pdf

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać listownie,
faksem lub na adres e-mail.

Prosimy zgłaszać zapotrzebowanie na inne szkolenia !

Harmonogram imprez w “pdf” »

Kierownik: Stanisław Sołtysik

Tel.: 603-321-939, 33 / 812-67-52

E-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”
43-300 Bielsko-Biała
ul. Adama Asnyka 19