Solidarność Podbeskidzie Zmiany w parkach narodowych. Dla związków kluczowe jest zachowanie układu zbiorowego.

Zmiany w parkach narodowych. Dla związków kluczowe jest zachowanie układu zbiorowego.

Zmiany w parkach narodowych. Dla związków kluczowe jest zachowanie układu zbiorowego.

Udostępnij na:

23 lutego 2022 r.

W dniu 2 lutego 2022 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o parkach narodowych przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zamiarem Projektodawcy jest m. in. wprowadzenie scentralizowanego zarządzania, funkcjonującymi obecnie 23 parkami narodowymi, poprzez powołanie nowego podmiotu – Polskich Parków Narodowych.

Jednocześnie ustawa miałaby w sposób kompleksowy usystematyzować działalność parków narodowych w Polsce – do tej pory bowiem kwestie te regulowane były na mocy ustawy o ochronie przyrody, ale również w kilkudziesięciu innych, odrębnych, aktach prawnych.

Projekt ustawy, z oczywistych względów, wywołał silny rezonans w Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”. Nie wgłębiając się w generalną ocenę kierunku proponowanych zmian, przedstawiciele Sekcji bardzo mocno akcentują sprawy pracownicze. Należy podkreślić, że obecnie pracownicy parków narodowych objęci są ponadzakładowym układem zbiorowym pracy zawartym przez stronę pracowników z reprezentacją pracodawców. W związku z tym, z pracowniczego punktu widzenia, kluczowym jest takie sformułowanie zapisów nowej ustawy, aby nie ucierpiały interesy zatrudnionych, którzy i tak należą do najsłabiej zarabiającej grupy pracowników sfery budżetowej – a więc by nie stracili oni ochrony w postaci układu zbiorowego.

– Niestety, aktualny kształt projektu nie daje pewności, że te postulaty zostaną wzięte pod uwagę. Mało tego, pojawia się uzasadniony niepokój co do pozycji pracowników w nowym podmiocie – mówi Maciej Mażul, przewodniczący sekcji.

Sam fakt przekształcenia się 23 niezależnych jednostek w jedną, scentralizowaną strukturę, powoduje iż trzeba odpowiednio dostosować ramy układowe, natomiast proponowana w projekcie ustawy ścieżka zawarcia nowego układu zbiorowego, tym razem już zakładowego, rodzi niebezpieczeństwo, że strona silniejsza tj. pracodawca, będzie chciała wymusić na stronie słabszej , wprowadzenie niekorzystnych dla niej zmian lub jedynie pozorować działania zmierzające do zawarcia nowego porozumienia.

– Doświadczenie uczy, a takie sytuacje miały już miejsce w innych jednostkach budżetowych, że scenariusz zawarcia nowego układu zbiorowego pracy może być odkładany w czasie, a reprezentanci „Solidarności” mają iście diabelską alternatywę, albo muszą zgodzić się na nowe, gorsze, warunki albo pogodzić się z sytuacją, że negocjacje układowe nigdy nie zostaną sfinalizowane – zwraca uwagę Przemek Pytel z Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK  – Dlatego mając na względzie znaczenie jakie dla pracowników parków narodowych  ma obecnie obowiązujący ponadzakładowy układ zbiorowy,  będziemy uważnie śledzić przebieg rozmów przedstawicieli Sekcji z Panią Minister Małgorzatą Golińską, odpowiedzialną za projekt ustawy z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 pp

Źródło: solidarnosc.org.pl

Udostępnij na:

Author: Sekretariat