Solidarność Podbeskidzie Zmarł Ryszard Penkala

Zmarł Ryszard Penkala

Zmarł Ryszard Penkala

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w czwartek, 1 lutego 2018 roku, w Bielsku-Bialej zmarł nasz kolega Ryszard Penkala. Miał 67 lat.

Penkala (8)Ryszard był wieloletnim pracownikiem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej (później Fiat Auto Poland SA), jednym z najbardziej aktywnych działaczy podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” w FSM, brał udział w kolportażu wydawnictw podziemnych, był jedym z inicjatorów wznowienia jawej działalności „S“ w tym zakładzie już w połowie 1988 roku. Za swą działalność był szykanowany w miejscu pracy (m.in. przesuwany na gorsze stanowiska, pozbawiany premii i dodatków do wynagrodzenia).

W l. 1988-89 był przewodniczącym Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” bielskiej FSM, a następnie przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej „S” w FSM (Później FAP) oraz delegatem na Walne Zebranie Delegatów, a w l. 1994-1998 członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie i delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1998 roku był na rencie inwalidzkiej.

Za swą działalność i wierność ideałom “Solidarności” został uhonorowany tytułem “Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności” (2007) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

Uroczystości pogrzebowe śp. Ryszarda Penkali odbędą się we wtorek, 6 lutego – o godz. 14.30 odprawiona zostanie żałobna Msza św. w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej, a następnie kondukt żałobny uda się na cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej.

Penkala (2)

Podczas jednej z manifestacji w Bielsku-Białej w 1988 roku – Ryszard Penkala przy transparencie, pierwszy z lewej.

Penkala (3)

Komisja “Solidarności” Zakładu 1 B FSM w Bielsku-Białej tuż po wznowieniu jawnej działalności w 1988 roku. Ryszard Penkala drugi z lewej.

Penkala (4)

26 sierpnia 1990 roku, pod kościołem pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej po uroczystości poświęcenia sztandaru “Solidarności” bielskiej FSM. Ryszard Penkala pierwszy z prawej w środkowym rzędzie.

Penkala (5)

26 sierpnia 1990 roku, pod kościołem pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej po uroczystości poświęcenia sztandaru “Solidarności” bielskiej FSM. Ryszard Penkala pierwszy z prawej.

Author: Rzecznik