Solidarność Podbeskidzie Zmarł Jerzy Freindorf

Zmarł Jerzy Freindorf

Zmarł Jerzy Freindorf

21 lutego we Francji zmarł Jerzy Freindorf, działacz przedsierpniowej opozycji demokratycznej w Bielsku-Białej. Miał 69 lat. Rodzinie, krewnym i przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.  

freindorfJerzy Freindorf pracował w Bielsku-Białej jako fotograf. Od 1979 roku współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR i Ruchem Młodej Polski, m.in. kolportując w Bielsku-Białej prasę niezależną. Był zatrzymywany przez SB. Po sierpniu 1980 roku związał się z Konfederacją Polski Niepodległej i bielskim Komitetem Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany do 29 stycznia 1982 roku w obozie w Jastrzębiu-Szerokiej. W połowie 1982 roku wyemigrował wraz z rodziną do Francji.

 

Author: Rzecznik