Solidarność Podbeskidzie Zawody piłkarskie – 28 maja 2022 r.

Zawody piłkarskie – 28 maja 2022 r.

Zawody piłkarskie – 28 maja 2022 r.

Udostępnij na:

30 marca 2022 r.
zawody piłkarskie

 

REGULAMIN
Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

 

ORGANIZATOR
1.  Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

UCZESTNICY
1.  Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest członkowstwo w organizacji NSZZ „Solidarność” (weryfikacja na podstawie posiadanej legitymacji związkowej).
2.  Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny w sposób opisany w regulaminie. Zgłoszenie drużyny wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.  Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatora, związanych z zachowaniem się na terenie, na którym odbywa się turniej. Jeżeli uczestnik nie stosuje się do tego, organizator może podjąć decyzję wykluczającą go z udziału w turnieju.
4.  W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy reprezentujący poszczególne sekcje/komisje zakładowe, wchodzące w skład Regionu Podbeskidzie.
5.  Drużyny powinny posiadać komplet jednolitych strojów sportowych.
6.  Turniej ma charakter amatorski. Stanowczo rekomenduje się, aby zawodnicy nie grali w butach piłkarskich z metalowymi końcówkami.

TERMIN I MIEJSCE
1.  Turniej odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. o godz. 10:00.
2.  Turniej odbędzie się na terenie klubu LKS Goleszów, 43-440 Goleszów, ul. Sportowa 2A.

ZASADY ROZGRYWEK
1.  Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20 maja 2022 r. wraz z wpłatą do Działu Księgowości ZR oraz przesłaniem listy zawodników danego zespołu na adres: pgolab5@wp.pl lub michal.bbial@solidarnosc.org.pl.
2.  Poszczególne zespoły biorące udział w turnieju, mogą wystawić maksymalnie do dwóch zespołów, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. W przypadku zgłoszenia drużyn przez sekcje, dopuszcza się odstępstwo od tej reguły.
3.  Za zespół uznaje się drużynę składającą się z minimum 6 zawodników.
4.  Turniej prowadzony jest według przepisów gry w piłkę nożną, z wyłączeniem przepisu o spalonym.
5.  Sędzia turnieju może wobec uczestników turnieju zastosować, w zależności od popełnionego przewinienia, karę 2 lub 5-minutowego wykluczenia z gry lub karę wykluczenia z całego turnieju.
6.  Zabrania się drużynom przeklinania, używania słów wulgarnych i obraźliwych – osoby nie stosujące się do tego zapisu zostaną ukarane przez sędziego turnieju karą 2 minut wykluczenia z gry.
7.  Mecze rozgrywane są na boisku trawiastym, o wymiarach 30 m x 62 m.
8.  Mecze w rozgrywkach trwają 1×15 minut bez żadnej przerwy.
9.  Mecze rozgrywane są w składach 6-osobowych (bramkarz + 5 zawodników w polu).
10.  W trakcie gry można dokonywać dowolnej ilości zmian, muszą one być jednak dokonane w obrębie strefy zmian danej drużyny.
11.  Drużyny będą podzielone na grupy w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.
12.  Po zakończeniu fazy grupowej, drużyny które będą posiadały najlepszy bilans punktów awansują do fazy pucharowej.
13.  O końcowej klasyfikacji w grupie decydują kolejno: ilość zdobytych punktów, bilans punktów między zainteresowanymi drużynami, różnica bramek zdobytych w meczach, większa liczba zdobytych bramek w meczach.
Jeśli na tej podstawie nie da się ustalić kolejności, decyduje konkurs rzutów karnych (5 karnych w serii) rozegrany między drużynami o identycznym bilansie.
14.  Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.
15.  W fazie pucharowej w przypadku remisu, rozgrywana jest dogrywka trwająca 5 minut, w przypadku nie rozstrzygnięcia o zwycięstwie decyduje konkurs rzutów karnych (po 5 w serii).

WYBÓR KRÓLA STRZELCÓW TURNIEJU
1.  Tytuł Króla strzelców Turnieju przypadnie zawodnikowi, który w całym turnieju uzyska największą liczbę strzelonych bramek.

NAGRODY
1.  Pierwsze trzy drużyny otrzymają puchary.
2.  Król strzelców Turnieju otrzyma puchar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Organizator.
2.  W sprawach spornych dotyczących w/w regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Organizator.
3.  Sędzia Główny wyznaczony przez Organizatora odpowiada za przebieg rozgrywek oraz wszelkie sytuacje sporne wynikające z tego tytułu.
4.  Organizatorzy zapewniają pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry.
5.  Turniej jest ubezpieczony.
6.  Mecze w grupach oraz mecze w fazie pucharowej zostaną rozegrane w systemie określonym w zależności od zgłoszonych drużyn.
7.  Grupy zostaną rozlosowane w dniu 23 maja 2022 r.
Plan rozgrywek zostanie przesłany do Przewodniczących organizacji, którzy zgłosili drużyny.
8.  Rezygnację z udziału w turnieju można zgłosić najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zawodów. Po tym terminie kwota wpłacona na poczet turnieju nie podlega zwrotowi.

 

Regulamin w pdf

Author: Sekretariat