Solidarność Podbeskidzie X Konkurs “Solidarni” za nami

X Konkurs “Solidarni” za nami

X Konkurs “Solidarni” za nami

Udostępnij na:

W czwartek, 6 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej odbył się finał X Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, organizowanego przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz podbeskidzką „Solidarność”.

07W finale wzięło udział 52 uczniów z 17 szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca. Rozwiązując test musieli się wykazać wiedzą na temat najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza dziejów „Solidarności” w latach 1980-1989. Znaczna część pytań dotyczyła wydarzeń, jakie w tamtym czasie miały miejsce na Podbeskidziu.

06Finaliści musieli wiedzieć m.in. kiedy zakończył się podbeskidzki strajk generalny, kto był gwarantem podpisanego wówczas porozumienia, ile osób z woj. bielskiego było internowanych, jak nazywał się przywódca podziemnego „Trzeciego Szeregu”. Z tymi i ponad trzydziestoma innymi pytaniami najlepiej poradziła sobie Adrianna Frączak, maturzystka z Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w podbielskich Kozach, która w tym konkursie brała udział po raz trzeci. Zwyciężając zdobyła specjalne Grand Prix jubileuszowej edycji Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”. Regulaminowe miejsce pierwsze zajęła Wiktoria Miluć, maturzystka z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, która w tym konkursie brała udział po raz trzeci. Tuż za nią uplasował się Dawid Białoń z I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, a trzecie miejsce zajął Krzysztof Piekarczyk z V LO w Bielsku-Białej.

Uczestniczący w ogłoszeniu wyników dyrektor katowickiego Oddziału IPN dr Andrzej Sznajder odczytał pismo, skierowane do wszystkich uczestników przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka: „Głęboko wierzę, że dzięki takim przedsięwzięciom, jak ten konkurs, lepiej poznajemy dzieje „Solidarności”. Stanowią one niezwykle ważną część najnowszej historii Polski, którą współtworzyli Wasi dziadkowe, a nierzadko też rodzice. Poznanie tych dziejów – wspaniałych choć burzliwych, a często też dramatycznych – pomaga nam także zrozumieć nasza dzisiejszą rzeczywistość. Brak wiedzy historycznej może też uczynić z człowieka niewolnika /…/ Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę, gratuluję zwycięzcom konkursu i wszystkim jego uczestnikom. Słowa podziękowania kieruje także do wszystkich nauczycieli i opiekunów za zaangażowanie i czas poświęcony finalistom”. Pełny tekst listu Jarosława Szarka zamieszczamy TUTAJ.

Ufundowane przez IPN i „Solidarność” nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników finału wręczyli dyr. Andrzej Sznajder i wiceprzewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Stanisław Sołtysik. Dodatkową nagroda dla najlepszych finalistów i ich opiekunów będzie dwudniowy wyjazd edukacyjny do Warszawy, ufundowany przez „Solidarność”.

W trakcie spotkania uczestnicy konkursu mieli okazję wysłuchać wspomnień podbeskidzkich działaczy opozycji antykomunistycznej, Wiesława Pyzio z Andrychowa i Janusza Okrzesika z Bielska-Białej.

***

Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidarni” jest wspólnym przedsięwzięciem IPN i „Solidarności”, zapoczątkowanym w 2010 roku dla upamiętnienia XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Jego finał zwykle odbywa się 6 lutego, w kolejne rocznice podpisania porozumienia, kończącego podbeskidzki strajk generalny “Solidarności” z 1981 roku. W dziesięciu dotychczasowych edycjach tego konkursu wzięło udział łącznie 466 uczniów z 34 szkół średnich Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

 010302040508

Udostępnij na:

Author: Rzecznik