Solidarność Podbeskidzie WEZWANIE DO USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZENIA PRAWA – ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA SPROSTOWANIA –