Solidarność Podbeskidzie Warta przy grobie ks. Popiełuszki

Warta przy grobie ks. Popiełuszki

Warta przy grobie ks. Popiełuszki

W dniach od 9 do 10 kwietnia br. przedstawiciele podbeskidzkiej Solidarność  z Cieszyna  pełnili wartę przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującego się w Warszawie przy Parafii św. Stanisława Kostki.
Wizyta była także okazją do zwiedzenia Muzeum poświęconego życiu Błogosławionego, znajdującego się w podziemiach tutejszego kościoła.
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko na mocy dekretu wydanego przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 25 sierpnia 2014 r. uznany został za patrona NSZZ ,,Solidarność” .

Author: Sekretariat