Solidarność Podbeskidzie Trzeci Szereg Solidarności z poparciem IPN

Trzeci Szereg Solidarności z poparciem IPN

Trzeci Szereg Solidarności z poparciem IPN

Udostępnij na:

Zakończyły się konsultacje, związane z planowanym nadaniem jednemu z bielskich rond nazwy “Trzeciego Szeregu Solidarności”. Inicjatywę tę, zgłoszoną przez podbeskidzką “Solidarność”, poparł prezes Instytutu Pamięci Narodowej przysyłając swoją opinię w tej sprawie. Poniżej publikujemy pełną treść tego pisma.

logo IPNInstytut Pamięci Narodowej w pełni popiera inicjatywę nadania rondu w Bielsku-Białej nazwy „Trzeciego Szeregu Solidarności”.

Dziedzictwo zmagań o niepodległą Polską jest fundamentalną części naszej pamięci narodowej. Ich ostatni etap rozpoczęty obudzeniem nadziei podczas czerwcowej pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła II w 1979 roku, czego owocem stał się ogólnonarodowy ruch „Solidarności”, którego nie udało się zdławić przemocą podczas stanu wojennego i następnych lat komunistycznych represji, wymaga szczególnego upamiętnienia.

Na tej drodze, podbeskidzka „Solidarność” w latach 1980-1989 zapisała znaczącą i chwalebną kartę. Tym większe uznanie należy się ludziom, którzy podjęli działania po 13 grudnia 1981 roku, kiedy groziło to wieloletnim więzieniem. Taką cenę płacili też, ci nieliczni, skupieni w podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie (popularnej zwanej Trzecim Szeregiem „Solidarności”) tworzonej przez ludzi pracy Podbeskidzia. Tworzyli konspiracyjne struktury związkowe, wydawali podziemne biuletyny, nie zważając na represje, podtrzymywali nadzieję, a domagając się powrotu „Solidarności” przybliżali nas ku niepodległej Polsce.

Pamięć o wszystkich, skupionych w „Solidarności”, którzy nie podali się komunistycznej przemocy jest nie tylko naszym obowiązkiem ale wyrazem wdzięczności za niepodległą Polskę.

Instytut Pamięci Narodowej wyraża uznanie i podziękowanie inicjatorom nadania rondu w Bielsku-Białej nazwy „Trzeciego Szeregu Solidarności” oraz deklaruje dalsze wsparcie.

Jarosław Szarek

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik