Solidarność Podbeskidzie Strażacy zawieszają protest

Strażacy zawieszają protest

Strażacy zawieszają protest

Udostępnij na:

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 5 października 2015 r. w Warszawie, postanowiła zawiesić z dniem 6 października 2015 r. wszystkie formy protestu.

Analizując sytuację w Polsce przypomina, że rozpoczęcie Akcji Protestacyjnej przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” było spowodowane powolnymi i niezadawalającymi postępami w realizowaniu następujących żądań:

1. Wzrost funduszy wynagrodzeń o co najmniej 17% tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji w latach 2009 2014 (a teraz 2015);

2. Pokrycia w całości z budżetu MSW lub budżetu państwa kosztów wzrostu kosztów wysługi lat w wysokości 8.250.000,- zł;

3. Doprowadzenia do podniesienia rekompensaty za służbę w nadgodzinach w kwocie co najmniej równej stawce godzinowej strażaka nie zaś dalszego opłacania nadgodzin strażaka, stawką niższą o 40% niż rzeczywista stawka wynagrodzenia;

4. Zwiększenia środków finansowanie komend powiatowych/miejskich w kwocie nie mniejszej niż 35 40 milionów złotych.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” po fiasku rozmów z kolejnymi ministrami spraw wewnętrznych przeprowadziła w dniu 18 grudnia 2014r. pikietę ostrzegawczą a zgodnie uchwałą nr 3/2015 z dniem 30 marca 2015r wprowadziła postępującą Akcję Protestacyjną. W związku z niezadawalającymi efektami rozmów w kwietniu i czerwcu br. oraz informacją z dnia 4 sierpnia br. w sprawie wysokości podwyżek na rok 2016, uchwałą nr 9/2015, sukcesywnie zaostrzano formy protestu. W dniach 22 25 września br. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” przeprowadziła protest pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów w Warszawie w postaci Miasteczka Namiotowego.

W dniu 25 września br. złożona została Petycja z powyższymi żądaniami do pani Ewy Kopacz Premier Rządu RP.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” wzięła pod uwagę, że:
– Od 30 września br. Rząd RP nie będzie podejmował żadnych wiążących decyzji finansowych na rok 2016 i kolejne;
– Od 8 października br. przestanie działać Parlament RP, co oznacza, że do czasu zakończenia wyborów parlamentarnych oraz zaprzysiężenia nowego Parlamentu RP a następnie Rządu RP, nie będzie organu decyzyjnego mogącego zrealizować pozostałe żądania.

Dlatego też Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” postanowiła zawiesić Akcję Protestacyjną do czasu powołania nowego Rządu RP i pierwszych rozmów z nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”
Robert Osmycki

Udostępnij na:

Author: Sekretariat