Solidarność Podbeskidzie Stowarzyszenie pamięci i wsparcia

Stowarzyszenie pamięci i wsparcia

Stowarzyszenie pamięci i wsparcia

Logo PWP_5b (Copy)W poniedziałek, 5 września, odbyło się w Bielsku-Białej zebranie wyborcze nowopowstałego stowarzyszenia, noszącego nazwę „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”. Ma ono popularyzować wiedzę na temat działalności opozycyjnej na Podbeskidziu oraz nieść różnoraką pomoc osobom, które angażowały się w taką działalność, były za nią represjonowane, a dziś cierpią niedostatek.

Stowarzyszenie skupia dziś 20 osób z różnych stron Podbeskidzia. Są wśród nich związkowcy (w tym kolejni szefowie podbeskidzkiej „Solidarności” po 1989 roku: Henryk Kenig, Marcin Tyrna i Marek Bogusz), dawni działacze opozycji, przedstawiciele duchowieństwa, nauczyciele, lekarze, samorządowcy. Na zebraniu wyborczym prezesem stowarzyszenia wybrany został Bogdan Szozda, niegdyś zaangażowany w podziemną działalność podbeskidzkiej „Solidarności”, a dziś szef Sekretariatu Metalowców NSZZ „S”. W zarządzie znaleźli się także Władysława Bobowska, wdowa po znanym działaczu podziemnej „Solidarności” i więźniu politycznym Antonim Bobowskim, oraz znany bielski chirurg i społecznik dr Andrzej Solecki. Z kolei komisję rewizyjną tego stowarzyszenia tworzą prawnik i niegdyś członek Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym Andrzej Sikora, podziemny drukarz „Solidarności Podbeskidzia” Dariusz Mrzygłód i sygnatariusz porozumienia kończącego podbeskidzki strajk generalny w 1981 roku oraz wiceprzewodniczący Zarządu Regionu z tamtego czasu Henryk Juszczyk.

– Skupiamy ludzi w różnym wieku, mających różne biografie i profesje, a nawet o różnych poglądach politycznych. Lista jest wciąż otwarta – czekamy na osoby, które chcą działać w naszym stowarzyszeniu, chcą upamiętniać działalność opozycyjną lub też chcą pomagać innym. Oczekujemy też na informacje o osobach, które niegdyś działały na rzecz odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, a dziś nie radzą sobie z trudami codzienności. Nasze stowarzyszenie chce nieść im pomoc, nie tylko materialną, ale także prawną czy medyczną – mówi prezes Bogdan Szozda.

Osoby, które chcą wstąpić do stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, wesprzeć jego działalność lub zgłosić potrzebę pomocy proszone są o kontakt z Bogdanem Szozdą (tel. 502 273 376, e-mail: b.szozda@solidarnosc.org.pl).

 

 

Author: Rzecznik