Solidarność Podbeskidzie Stanowisko Prezydium ZR ws. PROSEAT Sp. z o.o.

Stanowisko Prezydium ZR ws. PROSEAT Sp. z o.o.

Stanowisko Prezydium ZR ws. PROSEAT Sp. z o.o.

Udostępnij na:

STANOWISKO
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 maja 2016 roku

Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie  i dezaprobatę wobec działań podjętych przez Zarząd PROSEAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach a związanych z wypowiedzeniem  porozumienia płacowego oraz wprowadzeniem pospiesznego trybu indywidualnych ustaleń płacowych z pracownikami Spółki.

Przypominamy, że zgodnie z prawem wyłącznie strona związkowa posiada kompetencje do zawierania porozumień płacowych i w oparciu o ich zapisy  powinny być kształtowane warunki pracy i płacy w tych podmiotach, gdzie związek zawodowy prowadzi działalność.

Brak uzgodnień co do treści nowego porozumienia płacowego i proponowanie nowych indywidualnych umów – nie służy dialogowi pomiędzy partnerami i budzi niepokój w kwestii traktowania a wręcz wyrugowania strony związkowej z procesu kształtowania prawa na poziomie zakładu pracy.
NSZZ „Solidarność” podjęła i nadal będzie podejmować działania mające na celu egzekwowanie należnych praw pracowniczych i związkowych.

Apelujemy o zaprzestanie wręczania umów indywidualnych i prowadzenie rzeczowych rozmów, których celem powinno być stworzenie regulacji zapewniających sprawną działalność spółki, a zarazem gwarantujących wysokie i bezpieczne standardy pracownicze.

 

za Prezydium Zarządu Regionu
Marek Bogusz

Wersje do druku: pdf » / doc »

 

                                                          

 

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat