Solidarność Podbeskidzie Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Udostępnij na:

Warszawa, 13.05.2021 r.

STANOWISKO
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie „Materiału wyjściowego do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”. Materiał ten nie uwzględnia naszego głównego postulatu powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Z oburzeniem przyjmujemy fakt, iż przedstawiony nam dokument, będący efektem dwuletniej pracy resortu oświaty, nie gwarantuje realizacji VI punktu Porozumienia zawartego między NSZZ „Solidarność” a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 7 kwietnia 2019 r.

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wersja PDF

Udostępnij na:

Author: Sekretariat