Solidarność Podbeskidzie “Rząd usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania”. Zerwanie negocjacji ws. paktu społecznego!

“Rząd usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania”. Zerwanie negocjacji ws. paktu społecznego!

“Rząd usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania”. Zerwanie negocjacji ws. paktu społecznego!

Udostępnij na:
Reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość o jednostronnym zerwaniu negocjacji nad „Umową Społeczną” przez stronę rządową – czytamy w Stanowisku, jakie przyjęły związki zawodowe w Warszawie 24 maja 2021 r.

Strona rządowa mimo braku uzgodnienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach wspólnie ustalonych w ramach zawieranej “Umowy” w dniu 19 maja br. skierował na ścieżkę legislacyjną projekt “ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” obejmujący swoim zakresem uregulowania wykonywania pracy zdalnej

– czytamy w stanowisku. Z dokumentu dowiadujemy się, iż “strona rządowa mając świadomość generalnych rozbieżności stanowisk, co do wyżej wskazanych propozycji oraz braku uzgodnień w pozostałych obszarach, usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania, nie bacząc na strony dialogu, tworząc jednocześnie bezprecedensowe pole konfliktu”.

Mając na uwadze powyższe strona związków zawodowych uznaje kontynuację negocjacji w ramach “Umowy społecznej” za bezzasadne i nieuzasadnione

– podsumowują autorzy oświadczenia. Pod dokumentem podpisali się liderzy związkowi, m.in. przewodniczący NSZZ “Solidarność” Piotr Duda

Autor: raw
Źródło: Tysol

 

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat