Solidarność Podbeskidzie ROCZNICA SIERPNIA’80

ROCZNICA SIERPNIA’80

Mija 36. rocznica historycznego zwycięstwa polskich robotników, całego społeczeństwa naszej Ojczyzny. Porozumienia Sierpniowe otworzyły drogę do działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wielkiego ruchu społecznego, który szybko skupił w swych szeregach 10 milionów Polaków. Był to też kolejny, decydujący krok na długiej, bolesnej drodze ku wolności naszej Ojczyzny…

Dziś żyjemy w niepodległej, suwerennej Polsce. Od lat próbujemy jak najlepiej zagospodarowywać naszą wolność. Rzeczywistość wciąż różni się od naszych marzeń i wiele jest jeszcze do zmienienia, do naprawy.

Jako „Solidarność” aktywnie uczestniczymy w zapoczątkowanych w 36 lat temu zmianach, bo jest to nasz obowiązek, nasz dług wobec strajkujących w Sierpniu 1980 roku. Przede wszystkim jednak chcemy jak najlepiej wypełniać podstawowe zadania wolnego związku zawodowego – bronić praw i godności ludzi pracy. To było i pozostaje naszym najważniejszym obowiązkiem!

Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie

NSZZ “Solidarność”

MAREK BOGUSZ