Solidarność Podbeskidzie Przed spotkaniem z Dzieciątkiem

Przed spotkaniem z Dzieciątkiem

Przed spotkaniem z Dzieciątkiem

Udostępnij na:

Przygotujmy się, drodzy przyjaciele, na spotkanie z Jezusem, Emmanuelem, Bogiem z nami. On, rodząc się w ubóstwie Betlejem, chce stać się towarzyszem drogi każdego z nas. W tym świecie, od chwili kiedy On sam zechciał rozbić tu swój »namiot«, nikt nie jest obcy. To prawda, wszyscy jesteśmy w drodze, ale właśnie Jezus sprawia, że czujemy się jak w domu na tej ziemi uświęconej Jego obecnością. Prosi nas jednak, abyśmy uczynili ją domem gościnnym dla wszystkich…”.

Ojciec Święty Benedykt XVI Chrystus pragnie zamieszkać w sercu każdego z nas

Naszym wspólnym domem jest Polska. Od ponad tysiąca lat budowana jest na chrześcijańskich wartościach. Żywa wiara i przyjęcie Jezusa do swego serca wzywa nas, abyśmy na co dzień żyli przykazaniem miłości, przezwyciężali niechęć i uprzedzenia, znosili bariery i unikali sporów. Jezus przychodzi, aby nas wyzwolić od tego co jest zaprzeczeniem miłości i wzywa nas do budowania „królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Od ponad czterdziestu lat w tym budowaniu Ojczystego Domu uczestniczy NSZZ „Solidarność”. Złożył wiele darów – wśród nich życie Błogosławionego kapłana ks. Jerzego Popiełuszki, górników z kopalni „Wujek”, ludzi internowanych i prześladowanych. Niech ta ofiara przynosi zbawienne owoce w naszym życiu.

Życzę wszystkim członkom NSZZ „Solidarność”, waszym rodzinom i bliskim przeżycia pamiątki narodzin Chrystusa jako wydarzenia zdolnego odnowić dzisiaj nasze życie. Niech spotkanie z Dziecięciem Jezus sprawi, że staniemy się osobami, które nie myślą tylko o sobie, lecz otwierają się na oczekiwania i potrzeby braci. W ten sposób także i my staniemy się świadkami światła, jakie płynie z Bożego Narodzenia na ludzkość trzeciego tysiąclecia.

Niech promienie Chrystusowego błogosławieństwa rozświetlają wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku, abyście cieszyli się dobrym zdrowiem, szczęśliwą rodziną, bezpieczną i docenioną pracą. Życzę potrzebnego odpoczynku i radości.

ks. prałat Józef Oleszko, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy

Udostępnij na:

Author: Rzecznik