Solidarność Podbeskidzie Przeciwko likwidacji straży

Przeciwko likwidacji straży

Przeciwko likwidacji straży

Udostępnij na:

Podbeskidzka „Solidarność” negatywnie zaopiniowała pomysł władz samorządowych Brzeszcz, dotyczący likwidacji Straży Miejskiej w tym mieście, wsparła też akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o lokalne referendum w tej sprawie.

W swej opinii Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” podkreślił, że strażnicy dobrze służą miejscowej społeczności między innymi dbając o porządek i bezpieczeństwo na terenie Brzeszcz. Związkowcy przytoczyli konkretne liczby i wyliczenia, które uzasadniają taką ocenę pracy Straży Miejskiej w Brzeszczach.
„Solidarność” zaangażowała się także w akcję zbierania podpisów w obronie Straży Miejskiej, która odbyła się w sobotę, 16 maja. Tego dnia inicjatorzy referendum gminnego w sprawie dalszych losów Straży Miejskiej w Brzeszczach zbierali na Placu Targowym w Brzeszczach podpisy pod wnioskiem o jego przeprowadzenie. W ciągu kilku godzin zebrano ponad 600 (!) podpisów, które po dołączeniu do zebranych już wcześniej podpisów znacząco przekroczyły wymaganą przepisami prawa liczbę, niezbędną do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum.
Aby referendum doszło do skutku, po złożeniu podpisów Rada Miejska w Brzeszczach musi poddać je weryfikacji. Jeśli okaże się, że po odrzuceniu wadliwych kart pozostanie wymagana ilość podpisów, radni w głosowaniu ostatecznie zdecydują, czy poddać temat likwidacji Straży Miejskiej opinii Mieszkańców. Jeśli zagłosują przeciw – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ma prawo uchylić uchwałę i nakazać Radzie Miejskiej zarządzenie terminu referendum.

Udostępnij na:

Author: admin